Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011

Πρακτικό με αριθμό 04/05-04-2011 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟΕΒ Νάουσας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό με αριθμό 04/05-04-2011 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 05 Απριλίου 2011, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 8.00 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Μαρτίου 2011.

2. Εγγραφή – Διαγραφή μελών.

3. Έγκριση αποτελεσμάτων πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών και ανάθεση για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης & κίνησης και για μειοδότη ανά ώρα εργασίας σκαπτικού μηχανήματος.

4. Έγκριση αποτελέσματος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και ανάθεση συντήρησης κλειστού αρδευτικού δικτύου και ανακατασκευής διωρύγων.

5. Πρόσληψη εργατών συντήρησης.

6. Πρόσληψη και τοποθέτηση Υδρονομικών Οργάνων.

7. Πληρωμή Δώρου Πάσχα.

8. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (7) επτά, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
  2. Καρβουνιάρης Σπυρίδων
  3. Φουντούλης Δημήτριος
  4. Μπακαλιός Νικόλαος
  5. Παπαδόπουλος Αστέριος
  6. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
  7. Γίδαρης Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 08/31-03-2011 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 24/31-03-2011 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 028/2011.

Επί του 2ου θέματος :

Το Δ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό και έχοντας υπόψη τα αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας που προσκόμισαν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες γης, α) εγγράφει σύμφωνα με τους τίτλους ως μέλη του τους παρακάτω ιδιοκτήτες με τον αντίστοιχο κωδικό μέλους :

1.

ΨΑΘΑ ΑΓΛΑΪΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

01-4373

2.

ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΜΗΔΗ

01-4374

3.

ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

01-4375

4.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

01-4376

5.

ΧΑΡΑΒΕΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

01-4377

6.

ΜΠΟΥΖΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

01-4378

7.

ΧΑΤΖΗΤΡΥΦΩΝ ΤΡΥΦΩΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

01-4379

8.

ΠΑΠΑΠΕΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

01-4380

9.

ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

01-4381

10.

ΤΣΑΡΝΟΥΧΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-4382

11.

ΛΙΤΟΣ ΓΕΩΡ.-ΛΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

01-4383

12.

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

01-4384

13.

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

01-4385

14.

ΣΤΕΦΑΝΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-4386

15.

ΜΠΟΡΔΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-4387

16.

ΠΑΠΑΝΑΣΑΤΣΙΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-4388

17.

ΚΟΥΛΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-4389

18.

ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΜΗΔΗ

01-4390

19.

ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΜΗΔΗ

01-4391

20.

ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-4392

21.

ΜΠΑΚΑΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

01-4393

22.

ΠΕΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

01-4394

23.

ΦΑΝΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ –ΚΑΤΑΘΟΔΩΡΟΥ ΔΟΜΝΑ

01-4395

24.

ΤΣΑΡΝΟΥΧΑΣ Γ.-ΠΕΤΡΑΣ Θ. Ο.Ε.

01-4396

25.

ΚΑΜΠΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

01-4397

26.

ΣΙΑΜΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑ ΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-4398

27.

ΤΣΙΤΑΝΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-4399

28.

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

01-4400

29.

ΠΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

01-4401

30.

ΛΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-4402

31.

ΜΠΕΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ

01-4403

32.

ΒΑΔΟΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ

01-4404

33.

ΠΑΠΑΣΤΟΪΚΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

01-4405

34.

ΣΑΡΑΤΣΗ –ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ

01-4406

35.

ΚΥΡΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-4407

36.

ΤΣΙΤΕΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ

01-4408

37.

ΖΕΓΚΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-4409

38.

ΖΕΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-4410

39.

ΡΕΝΤΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ

01-4411

40.

ΡΕΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

01-4412

41.

ΦΡΑΓΓΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

01-4413

42.

ΜΗΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

01-4414

43.

ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

01-4415

44.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-4416

45.

ΤΣΙΓΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΒΙΑΔΗ

01-4417

46.

ΑΝΤΙΦΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

01-4418

47.

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

01-4419

48.

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

01-4420

49.

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

01-4421

50.

ΣΑΡΑΦΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

01-4422

51.

ΛΑΦΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

01-4423

52.

ΡΟΥΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

01-4424

53.

ΖΕΜΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-4425

54.

ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-4426

55.

ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΛΑΟΚΡΑΤΗ

01-4427

56.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

02-0519

57.

ΜΠΙΤΕΡΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

02-0520

58.

ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

02-0521

59.

ΖΑΜΠΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

02-0522

60.

ΝΤΑΦΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

03-0314

61.

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

03-0315

62.

ΤΡΑΪΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

03-0316

63.

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

03-0317

64.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

02-0523

65.

ΣΟΥΛΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

02-0524

66.

ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-4428

67.

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

01-4429

68.

W – REAL ESTATE S.A

01-4430

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 029/2011

και β) διαγράφει τα παρακάτω μέλη του αφού απώλεσαν την ιδιότητα που προβλέπεται από το καταστατικό ώστε να είναι μέλη του Οργανισμού :

1.

ΤΥΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

03-0238

2.

ΓΟΥΡΓΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ

01-4248

3.

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

01-1244

4.

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

01-1243

5.

ΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΗΡΕΙΩΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

01-2690

6.

ΑΝΤΙΦΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-0036

7.

ΦΥΚΑΤΑ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

01-1542

8.

ΣΙΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

01-3020

9.

ΔΟΥΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

01-2982

10.

ΓΚΕΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

01-2285

11.

ΑΜΑΣΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΖ.ΓΕΩΡΓ.

03-0311

12.

ΤΟΥΧΤΙΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ – ΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

01-1406

13.

ΡΕΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ

01-1188

14.

ΜΗΤΣΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

01-0750

15.

ΝΤΟΝΤΑ-ΚΙΤΙΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

01-2558

16.

ΤΣΙΤΕΡΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

01-2729

17.

ΑΡΓΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

01-0054

18.

ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

01-1965

19.

ΜΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-0718

20.

ΜΠΕΣΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

01-0855

21.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

01-1043

22.

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

01-4372

23.

ΣΑΡΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

01-1230

24.

ΧΑΡΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΖ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

01-1563

25.

ΠΕΪΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-1101

26.

ΒΑΪΝΑΛΗ ΜΑΡΙΑ- ΧΡΗΣΤΟΣ –ΙΩΑΝΝΗΣ

03-0312

27.

ΜΠΑΚΑΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

01-0795

28.

ΣΑΡΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

01-1230

29.

ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ

01-3574

30.

ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

02-0369

31.

ΧΑΤΖΗΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ

01-1587

32.

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

01-4335

33.

ΚΟΥΛΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

01-0559

34.

ΚΟΤΣΕΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ

01-4162

35.

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-0148

36.

ΓΙΑΝΟΥΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-3105

37.

ΔΟΥΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

01-0285

38.

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

03-0313

39.

ΣΑΜΑΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ

01-1215

40.

ΜΠΑΔΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

01-0787

41.

ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

01-3675

42.

ΝΟΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΥ

01-3566

43.

ΤΣΙΓΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

01-4417

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 030/2011.

Επί του 3ου θέματος :

Το Δ.Σ. έχοντας υπόψη τα με αριθμό πρωτοκόλλου 191, 192, 194/28-03-2011 πρακτικά διενέργειας διαγωνισμού και τα 195, 196, 198/28-03-2011 πρακτικά της επιτροπής εισήγησης για ανάθεση (Ε.Ε.Α.) που ορίσθηκε με την 002/2011 απόφαση του Δ.Σ., ομόφωνα αποφασίζει ότι κατακυρώνει και αναθέτει : την προμήθεια των οικοδομικών υλικών για την χρήση 2011 στον μειοδότη κ. Αφοι Παπουτσή Ο.Ε., την εργασία του σκαπτικού μηχανήματος κατά περίπτωση σε επαγγελματίες της περιοχής μας αφού η συνολική δαπάνη δεν ξεπερνά 3-4000,00€ και την προμήθεια πετρελαίου κίνησης & θέρμανσης στον κ. Μπίλη Προκ. Αναστάσιο. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 031/2011.

Επί του 4ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου, και έχοντας υπόψη α) την με αριθμό Β37/1103/15Σεπ/1994 Απόφαση του Υπ. Γεωργίας, β) μετά από έρευνα της αγοράς και τις προσφορές των εργοληπτών δημοσίων έργων, γ) το με αριθμό πρωτοκόλλου 193/28-03-2011 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμών, δ) το με αριθμό πρωτοκόλλου 197/28-03-2011 πρακτικό της επιτροπής εισήγησης για ανάθεση (Ε.Ε.Α.) και ε) τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό χρήσης 2011, ομόφωνα αποφασίζει την ανάθεση της επισκευής, συντήρησης και συμπλήρωσης των δικτύων του Οργανισμού για την περίοδο 2011 στον μειοδότη εργολήπτη Σπυρονάσιο-Σταματάκη Κ. Κων/νο με ωριαία απασχόληση #58,00€# πενήντα οκτώ ευρώ για κάθε είδους εργασίες που θα γίνονται με συνεργείο που θα περιλαμβάνει σκαπτικό μηχάνημα, ένα φορτηγάκι, έναν τεχνίτη και έναν εργάτη. Για όπου δεν είναι απαραίτητη η εργασία σκαπτικού μηχανήματος η ωριαία απασχόληση θα είναι #31,00 €# τριάντα ένα ευρώ. Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται θα είναι επώνυμων βιομηχανιών με έκπτωση 35% επί των επίσημων τιμοκαταλόγων τους. Για την κατασκευή τσιμενταυλάκων : 40Χ40 για κάθε τρεχάμενο μέτρο #48,00# σαράντα οκτώ ευρώ, 60Χ40 για κάθε τρεχάμενο μέτρο #61,00# εξήντα ενός ευρώ, 100Χ60 για κάθε τρεχάμενο μέτρο #80,00# ογδόντα ευρώ, περιλαμβάνοντας κάθε εργασία και υλικό, σε όλες τις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο από 23% Φ.Π.Α. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 032/2011.

Επί του 5ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου, ανάγνωση των αιτήσεων που έγιναν σύμφωνα με την 91/08-03-2011 διακήρυξη για την πρόσληψη πέντε (5) εργατών συντήρησης και έχοντας υπόψη το άρθρο 15 του εσωτερικού κανονισμού, το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει την πρόσληψη των παρακάτω πέντε (5) εργατών συντήρησης και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τον καταμερισμό των εργασιών τους και την σταδιακή πρόσληψή τους από την 8η Απριλίου 2011 καθώς επίσης και για την σταδιακή καταγγελία της σύμβασής τους με το τέλος των ανατιθέμενων σε αυτούς εργασιών.

1

Καντερίτσκος Δημήτριος του Θωμά

2

Μπιλιούρης Αναστάσιος του Αδάμ

3

Παπαδής Αθανάσιος του Αλκιβιάδη

4

Τσιάκας Σάββας του Χρήστου

5

Γεωργίου Βασίλειος του Γεωργίου

Κατά σειρά επιλαχόντες : Αναδός Χρήστος του Κωνσταντίνου, Λαδάς Απόστολος του Νικολάου και Τσίλκος Ιωάννης του Βασιλείου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 033/2011.

Επί του 6ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του προέδρου, εξέταση των αιτήσεων που έγιναν σύμφωνα με την 91/08-03-2011 διακήρυξη και έχοντας υπόψη το άρθρο 15 του Εσωτερικού Κανονισμού την 1508/4/64α/29-3-2011 πρόταση για διορισμό υδρονομικών οργάνων του Αγρονομικού Τμήματος Βεροίας, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση της 018/2011 απόφασής του για την τρέχουσα χρήση και την συγχώνευση των δύο αρδευτικών τομέων του αγροκτήματος Στενημάχου σε έναν αρδευτικό τομέα με ταυτόχρονη αύξηση των εξόδων κίνησης από 6,00 σε 7,50€. Με την τροποποίηση αυτή εγκρίνει την πρόσληψη των παρακάτω δώδεκα «12» Υδρονομικών Οργάνων, την τοποθέτησή τους στους αντίστοιχους αρδευτικούς τομείς και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την σταδιακή τους πρόσληψη ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού από την 8η Απριλίου 2011, με την πρόσληψή τους λόγω της πρωιμότητας της αρδευτικής περιόδου θα απασχοληθούν όλα τα Υ.Ο. μαζί με τους εργάτες για την συντήρηση του δικτύου, μετά το πέρας της συντήρησης ο Πρόεδρος θα φροντίσει για την ορκωμοσία τους και την ανάληψη των καθηκόντων τους.

α/α

Αρδευτικός Τομέας

Υδρονομικό Όργανο

1

Επόπτης Υδρονομέων

Τσίλκος Στέργιος του Θεολόγη

2

Ισμαήλ - Παλιοκαλιά - Κουτίχα

Γιατζιτζόπουλος Χρήστος του Σταύρου

3

Μπλάνα - Λαζαράσκα - Δαλαμάρι

Καρβουνιάρης Χρήστος του Δημητρίου

4

Βάντος - Γαλατσιάνος - Μπαχούτσι - Σμίξη - Σωληνάρι

Διαμαντής Κωνσταντίνος του Αργυρίου

5

Φυτώριο - Τζουμέλα - Σ.Σ.Ν. - Τσιφλίκι - Καμάρα

Λαφάρας Νικόλαος του Δημητρίου

6

Δ1 - Κουκούλι - Μύλοι

Μπιλιούρης Αδάμος του Χρήστου

7

Τροχοί - Καραϊδα

Μίσκος Δημήτριος του Ευαγγέλου

8

Πούγκο - Στράντζα - Καρακάγια - Ροδακινέα - Γύμνοβο

Σαρμπίνος Κωνσταντίνος του Βασιλείου

9

Παναγιωπούλα - Γάστρα - Μαντέμι - Μπαλτανέτο

Καρβουνιάρης Δημήτριος του Γεωργίου

10

Αγρόκτημα Στενημάχου

Ζυγώνης Γεώργιος του Στεφάνου

11

Γιαννακοχωρίου Λάκκα - Γαλλικά κλπ

Θεοδοσιάδης Σταύρος του Δημητρίου

12

Γιαννακοχωρίου Μπάρα - Κούκοφριτ κλπ

Τσεχελίδης Σάββας του Ιωακείμ

Το πρόγραμμα και η σειρά με την οποία θα γίνει η συντήρηση των έργων θα ρυθμίζεται σε συνεργασία του προέδρου, του γραφείου και του αρμόδιου Γεωργοτεχνίτη. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 034/2011.

Επί του 7ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και σύμφωνα με την νομοθεσία, την μεγάλη Τετάρτη θα χορηγηθεί στο τακτικό προσωπικό του Οργανισμού το επίδομα εορτών (Δώρο Πάσχα), για το εποχιακό προσωπικό το δώρο θα χορηγηθεί μαζί με την εξόφληση του μήνα Απριλίου 2011. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 035/2011.

Επί του 8ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 036/2011. Ειδικότερα για τις παρακάτω αιτήσεις, το Δ.Σ. ομόφωνα έλαβε τις αντίστοιχες αποφάσεις : . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαστόϊκας Ιωάννης              Φουντούλης Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Καρβουνιάρης Σπυρίδων Αντιπρόεδρος

                   Μπακαλιός Νικόλαος ταμίας

                   Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος

                   Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος

                   Παπαδόπουλος Κων/νος μέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου