Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Τοπική Συνέλευση Στενημάχου 20-11-2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
Τοπικής Συνελεύσεως κτηματιών κατοίκων Δ.Δ. Στενημάχου

Στη Στενήμαχο Ναούσης, σήμερα την 20η Νοεμβρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 μ.μ. στην αίθουσα του Κοινοτικού καταστήματος της πρώην Κοινότητας Στενημάχου, οι κτηματίες κάτοικοι του Δημοτικού Διαμερίσματος Στενημάχου μέλη του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης μετά από την με αριθμό 513/17 Σεπ. 2012 πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. του Οργανισμού, συνήλθαν για την εκλογή (8) οκτώ αντιπροσώπων της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού.

Στη Συνέλευση παρίστανται και οι τακτικοί υπάλληλοι του Οργανισμού κ.κ. Μπλιάτκας Θωμάς, Κυριακίδου Βαρβάρα και Θεοδοσιάδης Γεώργιος.

Το σώμα ευρίσκεται σε απαρτία αφού η συνέλευση είναι επαναληπτική, είναι παρόντες «68» εξήντα οκτώ κτηματίες, που αντιπροσωπεύουν «78» εβδομήντα οκτώ ψήφους και αρχίζει η συνεδρίαση.

Από την Συνέλευση ορίζεται Πρόεδρος αυτής ο κ. Αλματζής Χρήστος, πρακτικογράφος ο κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος, και ψηφολέκτες οι κ.κ. Ζυγώνης Γεώργιος και Σαρκατζής Χρήστος.

Μετά από αυτό ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της συνέλευσης να εκλέξουν (8) οκτώ αντιπροσώπους για την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού.

Στην συνέχεια προσέρχονταν ένα-ένα τα μέλη του Οργανισμού και αφού διαπιστωνόταν ότι ήταν εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο, έπαιρναν από ένα ψηφοδέλτιο μαζί με σφραγισμένο φάκελο, αποσύρονταν σε ειδικά για το σκοπό αυτό διασκευασμένο χώρο (παραβάν) όπου και σημείωναν τις προτιμήσεις τους απέναντι στα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων. Επανερχόμενοι γράφονταν στο τηρούμενο κατά τον Νόμο Πρωτόκολλο και έριχναν τον φάκελο στην κάλπη.

Η ψηφοφορία συνεχίστηκε κανονικά μέχρι την ώρα που είχε ορισθεί, δηλαδή μέχρι την 19.00΄΄ οπότε αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε άλλο μέλος για να ψηφίσει, αποφασίστηκε η λήξη της.

Κατόπιν αποσφραγίστηκε η κάλπη αφού προηγούμενα διαπιστώθηκε το απαραβίαστό της, καταμετρήθηκαν τα ψηφοδέλτια και στην συνέχεια έγινε η διαλογή τους, αριθμήθηκαν και μονογράφησαν από τον πρόεδρο της συνέλευσης.

Στον εκλογικό κατάλογο της συνέλευσης είναι συνολικά 422 εγγεγραμμένα μέλη που αντιπροσωπεύουν 281 ψήφους.

Με βάση το τηρούμενο πρωτόκολλο ψηφοφορίας ψήφισαν 68 μέλη που αντιπροσωπεύουν 78 ψήφους, βρέθηκαν 78 ψηφοδέλτια, εκ των οποίων 77 έγκυρα, ___0___ άκυρα και ___1___ λευκά.

Τέλος έγινε η καταμέτρηση των σταυρών προτιμήσεως των υποψηφίων που έλαβε ο καθένας όπως αναγράφεται παρακάτω :

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Πατρός

Ψήφοι

1

ΓΙΑΝΝΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

18

2

ΓΙΔΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

71

3

ΠΑΝΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

32

4

ΠΑΝΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

9

5

ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

17

6

ΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

22

7

ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

18

8

ΣΙΑΝΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

34

9

ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

32

κατά συνέπεια εξελέγησαν τακτικοί αντιπρόσωποι οι κάτωθι :

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Πατρός

Ψήφοι

1

ΓΙΔΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

71

2

ΣΙΑΝΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

34

3

ΠΑΝΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

32

4

ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

32

5

ΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

22

6

ΓΙΑΝΝΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

18

7

ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

18

8

ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

17

και αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι οι :

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Πατρός

Ψήφοι

1

ΠΑΝΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

9

οι οποίοι και δήλωσαν ότι αποδέχονται την εκλογή τους.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακόλουθα :

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αλματζής Χρήστος,

Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ

Παπαδόπουλος Γεώργιος,

Ο α΄ ΨΗΦΟΛΕΚΤΗΣ

. Ζυγώνης Γεώργιος

Ο β΄ ΨΗΦΟΛΕΚΤΗΣ

Σαρκατζής Χρήστος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου