Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

Τοπική Συνέλευση Γιαννακοχωρίου 22-11-2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ         Τοπικής Συνελεύσεως κτηματιών κατοίκων Δ.Δ. Γιαννακοχωρίου

Στο Γιαννακοχώρι Ναούσης, σήμερα την 22η Νοεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 μ.μ. στην αίθουσα του Κοινοτικού καταστήματος της πρώην Κοινότητας Γιαννακοχωρίου, οι κτηματίες κάτοικοι του Δημοτικού Διαμερίσματος Γιαννακοχωρίου μέλη του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης μετά από την με αριθμό 513/17 Σεπ. 2012 πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. του Οργανισμού, συνήλθαν για την εκλογή (8) οκτώ αντιπροσώπων της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού.

Στη Συνέλευση παρίστανται και οι τακτικοί υπάλληλοι του Οργανισμού κ.κ. Μπλιάτκας Θωμάς, Κυριακίδου Βαρβάρα και Θεοδοσιάδης Γεώργιος.

Το σώμα ευρίσκεται σε απαρτία αφού η συνέλευση είναι επαναληπτική, είναι παρόντες «67» εξήντα επτά κτηματίες, που αντιπροσωπεύουν «87» ογδόντα επτά ψήφους και αρχίζει η συνεδρίαση.

Από την Συνέλευση ορίζεται Πρόεδρος αυτής ο κ. Φανιάδης Θεόδωρος, πρακτικογράφος ο κ. Τράϊος Ιωάννης του Πέτρου, και ψηφολέκτες οι κ.κ. Βαϊναλής Κωσταντίνος και Παυλίδης Παύλος.

Μετά από αυτό ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της συνέλευσης να εκλέξουν (8) οκτώ αντιπροσώπους για την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού.

Στην συνέχεια προσέρχονταν ένα-ένα τα μέλη του Οργανισμού και αφού διαπιστωνόταν ότι ήταν εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο, έπαιρναν από ένα ψηφοδέλτιο μαζί με σφραγισμένο φάκελο, αποσύρονταν σε ειδικά για το σκοπό αυτό διασκευασμένο χώρο (παραβάν) όπου και σημείωναν τις προτιμήσεις τους απέναντι στα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων. Επανερχόμενοι γράφονταν στο τηρούμενο κατά τον Νόμο Πρωτόκολλο και έριχναν τον φάκελο στην κάλπη.

Η ψηφοφορία συνεχίστηκε κανονικά μέχρι την ώρα που είχε ορισθεί, δηλαδή μέχρι την 19.00΄΄ οπότε αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε άλλο μέλος για να ψηφίσει, αποφασίστηκε η λήξη της.

Κατόπιν αποσφραγίστηκε η κάλπη αφού προηγούμενα διαπιστώθηκε το απαραβίαστό της, καταμετρήθηκαν τα ψηφοδέλτια και στην συνέχεια έγινε η διαλογή τους, αριθμήθηκαν και μονογράφησαν από τον πρόεδρο της συνέλευσης.

Στον εκλογικό κατάλογο της συνέλευσης είναι συνολικά 272 εγγεγραμμένα μέλη που αντιπροσωπεύουν 276 ψήφους.

Με βάση το τηρούμενο πρωτόκολλο ψηφοφορίας ψήφισαν 67 μέλη που αντιπροσωπεύουν 87 ψήφους, βρέθηκαν 87 ψηφοδέλτια, εκ των οποίων 86 έγκυρα, ___1___ άκυρα και ___0___ λευκά.

Τέλος έγινε η καταμέτρηση των σταυρών προτιμήσεως των υποψηφίων που έλαβε ο καθένας όπως αναγράφεται παρακάτω :

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Πατρός

Ψήφοι

1

ΒΑΪΝΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

70

2

ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

79

3

ΚΙΑΓΧΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

18

4

ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

55

5

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

80

6

ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΛΑΤΩΝ

61

7

ΤΡΑΪΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

64

8

ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΙΩΑΚΕΙΜ

78

9

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

67

κατά συνέπεια εξελέγησαν τακτικοί αντιπρόσωποι οι κάτωθι :

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Πατρός

Ψήφοι

1

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

80

2

ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

79

3

ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΙΩΑΚΕΙΜ

78

4

ΒΑΪΝΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

70

5

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

67

6

ΤΡΑΪΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

64

7

ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΛΑΤΩΝ

61

8

ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

55

και αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι οι :

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Πατρός

Ψήφοι

1

ΚΙΑΓΧΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

18

οι οποίοι και δήλωσαν ότι αποδέχονται την εκλογή τους.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακόλουθα :

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Φανιάδης Θεόδωρος,

Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ

Τράϊος Ιωάννης του Πέτρου,

Ο α΄ ΨΗΦΟΛΕΚΤΗΣ

. Βαϊναλής Κωσταντίνος

Ο β΄ ΨΗΦΟΛΕΚΤΗΣ

Παυλίδης Παύλος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου