Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 05 Απρ. 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό με αριθμό 04/05-04-2013 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 05 Απριλίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 7.30 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Μαρτίου 2013.

2. Εγγραφή – Διαγραφή μελών.

3. Έγκριση αποτελεσμάτων πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών και ανάθεση για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, για την προμήθεια βενζίνης, πετρελαίου θέρμανσης & κίνησης και για μειοδότη ανά ώρα εργασίας σκαπτικού μηχανήματος.

4. Έγκριση αποτελέσματος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού και ανάθεση συντήρησης κλειστού αρδευτικού δικτύου και ανακατασκευής διωρύγων.

5. Πρόσληψη εργατών συντήρησης.

6. Πρόσληψη και τοποθέτηση Υδρονομικών Οργάνων.

7. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (5) πέντε, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
  2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
  3. Μπόσκος Δημήτριος
  4. Μπακαλιός Νικόλαος
  5. Γίδαρης Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Καρβουνιάρης Σπυρίδων
  2. Παπαδόπουλος Αστέριος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 6/31-03-2013 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 23/31-03-2013 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 045/2013.

Επί του 2ου θέματος :

Το Δ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό και έχοντας υπόψη τα αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας που προσκόμισαν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες γης, α) εγγράφει σύμφωνα με τους τίτλους ως μέλη του τους παρακάτω ιδιοκτήτες με τον αντίστοιχο κωδικό μέλους:

1.

ΖΑΜΠΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

02-0548

2.

ΣΙΟΥΓΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

01-4569

3.

ΚΑΤΡΑΝΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

01-4570

4.

ΖΑΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

01-4562

5.

ΖΑΛΙΟΥ-ΜΠΑΣΙΑΚΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓ.

01-4563

6.

ΚΟΡΔΟΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-4564

7.

ΜΑΚ ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΤΕΙΒΙΝΤ

01-4565

8.

ΧΑΤΖΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

01-4566

9.

ΨΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

01-4567

10.

ΦΡΑΓΓΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

01-4568

11.

ΛΕΦΟΥΣΗΣ ΑΓΑΘΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

01-4571

12.

ΔΗΜΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΜΙΑ

01-4572

13.

ΕΥΘΥΒΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

01-4573

14.

ΓΚΟΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ

01-4574

15.

ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

01-4575

16.

ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

01-4576

17.

ΚΥΡΙΑΦΙΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-4577

18.

ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

01-4578

19.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

01-4579

20.

ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

01-4580

21.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΝΟΥΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-4582

22.

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

01-4584

23.

ΠΑΠΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-4585

24.

ΒΟΣΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

01-1717

25.

ΓΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

01-4587

26.

ΖΩΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

01-4588

27.

ΛΑΦΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-4589

28.

ΤΣΟΥΛΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

01-4590

29.

ΦΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

01-4591

30.

ΚΩΝ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΧΡ.ΣΙΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΑΠΕΝΑ Ε.Ε.

01-4592

31.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

01-4593

32.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

01-4594

33.

ΧΑΡΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

02-0549

34.

ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ

02-0550

35.

ΧΩΡΟΠΑΝΙΤΟΥ ΑΝΝΑ

02-0551

36.

ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΑ

02-0552

37.

ΜΠΑΔΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

02-0553

38.

ΜΑΝΤΣΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

01-4581

39.

ΒΑΞΕΒΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ

01-4595

40.

ΓΙΟΥΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

02-0554

41.

ΓΙΟΚΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

01-4596

42.

ΚΟΥΤΖΙΑΜΠΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

01-4597

43.

ΣΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ

01-4598

44.

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-4599

45.

ΤΣΙΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

01-4600

46.

ΜΠΕΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-4601

47.

ΣΙΑΤΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

03-330

48.

ΜΠΙΤΕΡΝΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

01-4602

49.

ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-4603

50.

ΣΑΜΑΡΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-4604

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 046/2013

και β) διαγράφει τα παρακάτω μέλη του αφού απώλεσαν την ιδιότητα που προβλέπεται από το καταστατικό ώστε να είναι μέλη του Οργανισμού :

1.

ΤΣΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

01-2814

2.

ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

01-2755

3.

ΜΠΟΥΡΔΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

01-1886

4.

ΚΕΧΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-2231

5.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

01-0573

6.

ΜΠΑΔΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

01-0787

7.

ΚΑΛΚΕΤΕΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

02-0478

8.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

01-0568

9.

ΚΟΥΣΑΞΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

01-0565

10.

ΒΑΔΟΛΑ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΥ

01-3072

11.

ΖΙΑΚΑΚΗ ΠΑΡΘΕΝΑ

02-0405

12.

ΤΖΙΑΜΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

01-1370

13.

ΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ

01-4328

14.

ΠΑΠΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

02-0536

15.

ΓΙΟΥΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΣΥΖ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ

02-0404

16.

ΚΟΣΜΑΡΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-1773

17.

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ

01-3500

18.

ΕΥΘΥΒΟΥΛΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΜΠΙΤΕΡΝΑ ΑΝΘΟΥΛΑ

01-1717

19.

ΖΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

01-2924

20.

ΟΣΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

01-1003

21.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

01-0255

22.

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

01-4326

23.

ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ

01-0083

24.

ΓΙΟΥΝΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

02-0018

25.

ΔΟΥΖΕΝΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-4522

26.

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ ΕΛΛΗ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

01-1209

27.

ΤΣΙΑΠΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

01-1464

28.

ΜΠΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

01-0845

29.

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-3068

30.

ΤΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ.

01-1396

31.

ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

01-3798

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 047/2013.

Επί του 3ου θέματος :

Το Δ.Σ. έχοντας υπόψη α) το με αριθμό πρωτοκόλλου 166/29-03-2013 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού και το 170/29-03-2013 πρακτικό της επιτροπής εισήγησης για ανάθεση (Ε.Ε.Α.) που ορίσθηκε με την 002/2013 απόφαση του Δ.Σ., ομόφωνα αποφασίζει ότι κατακυρώνει και αναθέτει την προμήθεια των οικοδομικών υλικών για την χρήση 2013 στον μειοδότη κ. Αφοι Παπουτσή Ο.Ε.. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 048/2013.

β) το με αριθμό πρωτοκόλλου 163/29-03-2013 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού και το 167/29-03-2013 πρακτικό της επιτροπής εισήγησης για ανάθεση (Ε.Ε.Α.) που ορίσθηκε με την 002/2013 απόφαση του Δ.Σ., ομόφωνα αποφασίζει ότι κατακυρώνει και αναθέτει την εργασία του σκαπτικού μηχανήματος στον μειοδότη κ. Βλαχάκη Γεώργιο. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 049/2013 και

γ) το με αριθμό πρωτοκόλλου 164/29-03-2013 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού και το 168/29-03-2013 πρακτικό της επιτροπής εισήγησης για ανάθεση (Ε.Ε.Α.) που ορίσθηκε με την 002/2013 απόφαση του Δ.Σ., ομόφωνα αποφασίζει ότι κατακυρώνει και αναθέτει την προμήθεια βενζίνης, πετρελαίου κίνησης & θέρμανσης στον κ. Μπίλη Αν. Κωνσταντίνο. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 050/2013.

Επί του 4ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου, και έχοντας υπόψη α) την με αριθμό Β37/1103/15Σεπ/1994 Απόφαση του Υπ. Γεωργίας, β) μετά από έρευνα της αγοράς και τις προσφορές των εργοληπτών, γ) το με αριθμό πρωτοκόλλου 165/29-03-2013 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμών, δ) το με αριθμό πρωτοκόλλου 169/29-03-2013 πρακτικό της επιτροπής εισήγησης για ανάθεση (Ε.Ε.Α.) και ε) τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό χρήσης 2013, ομόφωνα αποφασίζει την ανάθεση της επισκευής, συντήρησης και συμπλήρωσης των δικτύων του Οργανισμού για την περίοδο 2013 στον μειοδότη εργολήπτη Σπυρονάσιο-Σταματάκη Κ. Κων/νο. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 051/2013.

Επί του 5ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου, ανάγνωση των αιτήσεων που έγιναν σύμφωνα με την 103/11-03-2013 διακήρυξη για την πρόσληψη επτά (7) εργατών συντήρησης και έχοντας υπόψη το άρθρο 15 του εσωτερικού κανονισμού, το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει την πρόσληψη των παρακάτω επτά (7) εργατών συντήρησης και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τον καταμερισμό των εργασιών τους και την σταδιακή πρόσληψή τους, καθώς επίσης και για την σταδιακή καταγγελία της σύμβασής τους με το τέλος των ανατιθέμενων σε αυτούς εργασιών.

1

Καντερίτσκος Δημήτριος του Θωμά

2

Μπιλιούρης Αναστάσιος του Αδάμ

3

Παπαδής Αθανάσιος του Αλκιβιάδη

4

Γεωργίου Βασίλειος του Γεωργίου

5

Πέϊος Μιχάλης του Γρηγορίου

6

Γκαδίνης Δημήτριος του Σταύρου

7

Τσιάκας Σάββας του Χρήστου

Κατά σειρά επιλαχόντες : Κασαπίδης Ιωάννης, Παπαδής Πέτρος, Λαφάρας Δημήτριος και Τσιάκρης Απόστολος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 052/2013.

Επί του 6ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του προέδρου, εξέταση των αιτήσεων που έγιναν σύμφωνα με την 103/11-03-2013 διακήρυξη και έχοντας υπόψη το άρθρο 15 του Εσωτερικού Κανονισμού και το ότι δεν υπάρχει πρόταση για διορισμό υδρονομικών οργάνων από τον Αγρονόμο, αφού ήδη έχει καταργηθεί η Αγροφυλακή, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την πρόσληψη των παρακάτω δώδεκα «12» Υδρονομικών Οργάνων, την τοποθέτησή τους στους αντίστοιχους αρδευτικούς τομείς και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την σταδιακή τους πρόσληψη ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, με την πρόσληψή τους λόγω της πρωιμότητας της αρδευτικής περιόδου θα απασχοληθούν όλα τα Υ.Ο. μαζί με τους εργάτες για την συντήρηση του δικτύου, μετά το πέρας της συντήρησης ο Πρόεδρος θα φροντίσει για την ορκωμοσία τους και την ανάληψη των καθηκόντων τους.

α/α

Αρδευτικός Τομέας

Υδρονομικό Όργανο

1

Επόπτης Υδρονομέων

Τσίλκος Στέργιος του Θεολόγη

2

Ισμαήλ - Παλιοκαλιά - Κουτίχα

Γιατζιτζόπουλος Χρήστος του Σταύρου

3

Μπλάνα - Λαζαράσκα - Δαλαμάρι

Καρβουνιάρης Χρήστος του Δημητρίου

4

Βάντος - Γαλατσιάνος - Μπαχούτσι - Σμίξη - Σωληνάρι

Διαμαντής Κωνσταντίνος του Αργυρίου

5

Φυτώριο - Τζουμέλα - Σ.Σ.Ν. - Τσιφλίκι - Καμάρα

Λαφάρας Νικόλαος του Δημητρίου

6

Δ1 - Κουκούλι - Μύλοι

Μπιλιούρης Αδάμος του Χρήστου

7

Τροχοί - Καραϊδα

Μίσκος Ευαγγέλος του Δημητρίου

8

Πούγκο - Στράντζα - Καρακάγια - Ροδακινέα - Γύμνοβο

Σαρμπίνος Κωνσταντίνος του Βασιλείου

9

Παναγιωπούλα - Γάστρα - Μαντέμι - Μπαλτανέτο

Καρβουνιάρης Δημήτριος του Γεωργίου

10

Αγρόκτημα Στενημάχου

Ζυγώνης Γεώργιος του Στεφάνου

11

Γιαννακοχωρίου Λάκκα - Γαλλικά κλπ

Θεοδοσιάδης Σταύρος του Δημητρίου

12

Γιαννακοχωρίου Μπάρα - Κούκοφριτ κλπ

Τσεχελίδης Σάββας του Ιωακείμ

Το πρόγραμμα και η σειρά με την οποία θα γίνει η συντήρηση των έργων θα ρυθμίζεται σε συνεργασία του προέδρου, του Δ/ντή και του αρμόδιου Γεωργοτεχνίτη. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 053/2013.

Επί του 7ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 054/2013.

Μετά από εισήγηση του Διευθυντή, το διοικητικό συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την πιλοτική εφαρμογή της «μετά από ζήτηση άρδευση» αντί της «κατά σειρά κτημάτων» σε μία περιοχή που θα επιλεγεί σε συνεργασία του προέδρου, του Δ/ντή και του αρμόδιου Γεωργοτεχνίτη. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 055/2013.

Ειδικότερα για τις παρακάτω αιτήσεις αποφασίζει:

132/21-03-2013 αίτηση του Ρακίμπεη Δημητρίου, σύμφωνα με τον κανονισμό άρδευσης ο ίδιος είναι υπεύθυνος για την συντήρηση και ομαλή λειτουργία του αύλακα, λόγω όμως της ιδιαίτερης περίπτωσης το ΔΣ ομόφωνα αποφασίζει για την από κοινού (50-50) αντιμετώπιση του προβλήματος με τοποθέτηση λαμαρίνας εντός του τσιμενταύλακα. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 056/2013.

115/13-03-2013 Σακελλαρίδου Πηνελόπη, εγκρίνεται με τη συμμετοχή της ιδίας κατά 50% στη συνολική δαπάνη του έργου. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 057/2013.

133/21-03-2013 Ευαγγέλου Αικατερίνη, να συνδεθεί με δαπάνες της στο δίκτυο που περνά στα 15 μέτρα από το κτήμα της. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 058/2013.

180/03-04-2013 Σταμάτη Αποστόλου, όπως και ο Δόγκας θα μπαίνει τελευταίος στην σειρά άρδευσης για να έχει πιέσεις. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 059/2013.

113/12-03-2013 Σεριάδη Χαράλαμπου, εγκρίνει την κατασκευή του έργου με την συμμετοχή του ιδίου με ποσό αξίας 728,00€. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 060/2013.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαστόϊκας Ιωάννης            Μπόσκος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Παπαδόπουλος Κων/νος Αντιπρόεδρος

        Μπακαλιός Νικόλαος      Ταμίας

   Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου