Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 10ης Ιουνίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό με αριθμό 06/10-06-2013 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 10 Ιουνίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 8.00 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Μαΐου 2013.

2. Εγγραφή – Διαγραφή μελών.

3. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (5) πέντε, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
  2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
  3. Μπόσκος Δημήτριος
  4. Γίδαρης Κωνσταντίνος
  5. Παπαδόπουλος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Μπακαλιός Νικόλαος
  2. Καρβουνιάρης Σπυρίδων

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 8/30-04-2013 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 36/30-04-2013 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 068/2013.

Επί του 2ου θέματος :

Το Δ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό και έχοντας υπόψη τα αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας που προσκόμισαν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες γης, α) εγγράφει σύμφωνα με τους τίτλους ως μέλη του τους παρακάτω ιδιοκτήτες με τον αντίστοιχο κωδικό μέλους:

1.

ΧΩΡΟΠΑΝΙΤΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ

01-4616

2.

ΚΟΥΤΖΙΑΜΠΑΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

01-4617

3.

ΝΩΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΥ

01-4618

4.

ΒΑΛΣΑΜΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-4619

5.

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

01-4620

6.

ΓΡΥΠΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ

01-4621

7.

ΦΤΕΡΙΩΤΗ ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

01-4622

8.

ΒΑΤΑΝΤΖΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

01-4623

9.

ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

01-4624

10.

ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-4625

11.

ΚΑΖΕΠΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

03-0331

12.

ΜΕΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

01-4627

13.

ΜΠΑΪΤΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-4626

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 069/2013

και β) διαγράφει τα παρακάτω μέλη του αφού απώλεσαν την ιδιότητα που προβλέπεται από το καταστατικό ώστε να είναι μέλη του Οργανισμού :

1.

ΚΟΥΤΖΙΑΜΠΑΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

01-0548

2.

ΠΛΗΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-2203

3.

ΓΡΥΠΑΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

01-1683

4.

ΒΑΤΑΝΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

01-1911

5.

ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

01-1138

6.

ΚΑΖΕΠΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

03-0075

7.

ΒΑΡΕΛΑ ΦΑΝΗ

02-0408

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 070/2013.

Επί του 3ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 071/2013.

Ειδικότερα για τις παρακάτω αιτήσεις αποφασίζει:

327/06-06-2013 αίτηση του Κωστελίδη Λαμπριανού, εγκρίνεται η σταδιακή επέμβαση για την ολοκλήρωση του τσιμενταρίσματος. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 072/2013.

325/06-06-2013 Ινστιτούτου φυλλοβόλων δένδρων, εγκρίνεται η ανακατασκευή της υπερύψωσης του αύλακα και η τοποθέτηση υδροληψίας στην νέα γραμμή που θα κατασκευάσουμε από το μπαϊπάς του φυτωρίου. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 073/2013.

207/18-04-2013 Μάρα Φιλώτα, Μάρα Κων/νου, Μήτρου Γεωργίου, Μπαξεβανίδη Παναγιώτη και Μπαξεβανίδη Μιχαήλ, Ο Γεωργοτεχνίτης να έρθει σε επικοινωνία με την κ. Ολυμπία Πάνου για να εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης της γραμμής μέσα από το αγρόκτημά της και στη συνέχεια να συντάξει νέα έκθεση που θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 074/2013.

225/29-04-2013 Τσιούκα Δημητρίου, εγκρίνει την τοποθέτηση υδροληψίας ακριβώς επάνω από την γραμμή, σε περίπτωση που επιθυμεί η υδροληψία να πάει στο κτήμα του στα 60 μέτρα, θα επιβαρυνθεί με το μισό της συνολικής δαπάνης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 075/2013.

234/02-05-2013 Δόβρης Αθανάσιος, ως η έκθεση αυτοψίας, ο αύλακας προς την πλευρά του δρόμου είναι αρδευτικός ενώ προς την πλευρά του Φραγκότση όχι (ιδιωτικός στραγγιστικός). Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 076/2013.

291/27-05-2013 Καραμπάτσα Γεωργίου, εγκρίνεται η τοποθέτηση υδροληψίας που θα συγχωνευτεί στο δίκτυο, με δικές τους δαπάνες. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 077/2013.

270/21-05-2013 Πέσιου Ιωάννη, Τράϊου Γεωργίου, Λογδανίδη Ματθαίου, Κελεσίδη Κων/νου, Τράϊου Κων/νου, Αποστόλου Πέτρου, Ουζούνη Ιωάννη και Κρέξη Θεοδώρου, εγκρίνει την ολοκλήρωση της γραμμής με συμμετοχή τους κατά 50% της συνολικής δαπάνης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 078/2013.

299/29-05-2013 Παρχαρίδη Χαραλάμπους, απορρίπτεται ως και σε προηγούμενη απόφαση διότι βρίσκεται εκτός αγροκτήματος Γιαννακοχωρίου. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 079/2013.

304/30-05-2013 Μέσκου Εμμανουήλ, παραμένει σε ισχύ η 085/2012 απόφαση του ΔΣ και για το 6ο αίτημα έχει γίνει μεταφορά του αγροτεμαχίου σύμφωνα με το συμβόλαιο του τώρα μας έχει προσκομισθεί και για το 7ο αίτημα ήδη με την παρούσα έχει γίνει μεταβολή από δασική έκταση σε ξηρική. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 080/2013.

312/03-06-2013 Δραγουμάνου Δημητρίου, θα ξαναζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση μετά από έκθεση αυτοψίας που θα κάνει ο Γεωργοτεχνίτης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 081/2013.

276/23-05-2013 Μπέκα Αποστόλου, εγκρίνεται η επέμβαση με φλεγκότ. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 082/2013.

310/03-06-2013 Χονδρού Βασιλείου, εγκρίνεται με δικές του δαπάνες. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 083/2013.

262/15-05-2013 Νοϊδη Γεωργίου, απορρίπτει το αίτημα διότι η συγκεκριμένη περιοχή κατά την ένταξή της στον οργανισμό μας εντάχθηκε ως μη αρδευόμενη και έως και σήμερα δεν υπάρχει νερό για την άρδευση της περιοχής. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 084/2013.

301/29-05-2013 Στουμπιάρη Παναγιώτη, το έργο έγινε από το υπουργείο Γεωργίας, ο Οργανισμός παρά τις δύο επεμβάσεις του αδυνατεί να δώσει λύση στο πρόβλημα. Συμφωνεί όμως για την κατασκευή από τον ιδιοκτήτη ενός στραγγιστικού αύλακα σύμφωνα με την αίτηση. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 085/2013.

269/20-05-2013 Φράγγη Νικολάου, εγκρίνει την επέμβαση με φλεγκότ. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 086/2013.

313/03-06-2013 Φουντή Θεοδώρου, απορρίπτει το αίτημα διότι το αγροτεμάχιο είναι εκτός περιοχής δικαιοδοσίας μας. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 087/2013.

230/30-04-2013 Τύψιου Δημητρίου, εγκρίνεται. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 088/2013.

326/06-06-2013 Χατζηϊωάννου Σωκράτη, εγκρίνεται. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 089/2013.

322/05-06-2013 Λάλλα Κωνσταντίνου, Να συνδεθεί στην υπάρχουσα υδροληψία που βρίσκεται σε απόσταση 40 μέτρων από το αγρόκτημά του. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 090/2013.

319/05-06-2013 Γιαννιτσιώτη Θωμά και Τσιούκα Σταύρου, αναβάλει το θέμα για την επόμενη συνεδρίαση και με νέα αναλυτικότερη έκθεση αυτοψίας του Γεωργοτεχνίτη. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 091/2013.

334/10-06-2013 έκθεση – αναφορά του Γεωργοτεχνίτη Θεοδοσιάδη Γιώργου για τις περιπτώσεις των Μπαδόλα ΑΕ, Μπέρσου Νικολάου και Γκέρου Μενελάου. Για την περίπτωση του Γκέρου να ειδοποιηθεί προσωπικά από τον γεωργοτεχνίτη και την επόμενη φορά που επαναληφτεί η παράβαση να γίνει μήνυση πάραυτα, για τις άλλες περιπτώσεις να εφαρμοσθεί ο κανονισμός άρδευσης με καθαρισμό των αυλακιών από δικό μας συνεργείο και χρέωσή τους το διπλάσιο της δαπάνης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 092/2013.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαστόϊκας Ιωάννης           Μπόσκος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Παπαδόπουλος Κων/νος Αντιπρόεδρος, Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος, Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου