Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

Συνέντευξη στον “Αγρό” της 23-05-2013

20130528_081358

Η εκκίνηση της αρδευτικής περιόδου έγινε την 1η Μαΐου, παρατηρήθηκαν κάποια προβλήματα, ή απλά το νερό μπήκε στο αυλάκι;

Πράγματι φέτος ξεκινήσαμε πέντε ημέρες ενωρίτερα από την περσινή περίοδο γιατί οι αυξημένες θερμοκρασίες εκείνων των ημερών είχαν ως αποτέλεσμα την έντονη ζήτηση νερού για άρδευση των νεαρών δένδρων και πολύ περισσότερο των κεράσιων. Τα προβλήματα που παρατηρούνται κάθε φορά με την έναρξη της αρδευτικής περιόδου, είναι ο άμεσος καθαρισμός όλων των κεντρικών διωρύγων από προσχώσεις και άλλα φερτά υλικά που συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια του χειμώνα και η αντικατάσταση όσων υδροληψιών έχουν σπάσει από την παγωνιά, εργασίες συνήθεις αφού δεν είχαμε έντονο και με καταστροφές χειμώνα. Με όλα αυτά και επιγραμματικά η απάντηση στο ερώτημά σας είναι ότι «το νερό μπήκε στο αυλάκι» έστω και με κάποια μικροπροβλήματα που με τη συνεχή προσπάθειά μας ευελπιστούμε ότι σε δύο με τρείς ημέρες όλα τα δίκτυα του Οργανισμού και στα τρία Αγροκτήματα, θα λειτουργούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Το προσωπικό του ΤΟΕΒ επαρκεί για να καλυφθούν οι ανάγκες της περιοχής μας;

Όπως γνωρίζετε ο οργανισμός μέχρι και σήμερα λειτουργεί με 3 τακτικούς υπαλλήλους, 19 υδρονομικά όργανα και 5-7 εργάτες συντήρησης, όλοι αυτοί επικουρούμενοι και από το προσωπικό του εργολάβου που αναλαμβάνει εργασίες συντήρησης, κατασκευής ή ανακατασκευής έργων, επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών και την παροχή υπηρεσιών όπως τις γνωρίζουμε επί σειρά ετών. Ο Οργανισμός μας όμως είναι ανταποδοτικός «μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» και ως εκ’ τούτου θεωρώ ότι όσο περισσότερο προσωπικό διαθέτει τόσο καλύτερες υπηρεσίες μπορεί να προσφέρει προς όφελος των κτηματιών. Η σύνδεση του αρδευτικού τέλους με την ποιότητα των υπηρεσιών είναι κατά το μέγιστα δυνατό εξισορροπημένη.

Πείτε μας για τις εργασίες που κάνατε πριν την έναρξη της περιόδου, και ποιες είναι οι φροντίδες σας κατά τη διάρκεια της σαιζόν;

Όπως σας είπα και στην αρχή, η σειρά των εργασιών που γίνονται, είναι: α) πριν την έναρξη της αρδευτικής περιόδου, ελέγχουμε μακροσκοπικά όλους τους ανοιχτούς αύλακες, εντοπίζουμε τα σημεία για επεμβάσεις, τις προγραμματίζουμε και εξασφαλίζουμε την ομαλή ροή και διέξοδο των νερών. Στα κλειστά δίκτυα ελέγχουμε και κλείνουμε όλες τις υδροληψίες που τις είχαμε ανοίξει κατά την διάρκεια του χειμώνα για να αποφύγουμε το σπάσιμό τους από την παγωνιά, στη συνέχεια γεμίζουμε τα δίκτυα με νερό δημιουργώντας τις απαραίτητες πιέσεις και ελέγχουμε για πιθανές διαρροές. Εάν διαπιστωθούν βλάβες και διαρροές προγραμματίζουμε την επιδιόρθωσή τους. β) Κατά την διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, κύριο μέλημά μας είναι η ομαλή και συνεχής άρδευση όλων των καλλιεργειών με πιστή εφαρμογή του Κανονισμού Άρδευσης. Όλα τα Υδρονομικά Όργανα, υπερβάλουν εαυτούς, και εξασφαλίζουν την συνεχή τροφοδοσία των δικτύων με νερό και ελέγχουν για πιθανές παραβάσεις και αυθαιρεσίες. Παράλληλα με όλες αυτές τις εργασίες το τμήμα συντήρησης και κατασκευών συνεχίζει να επιδιορθώνει κάθε φυσική φθορά ή βλάβη και την εποχή αυτή γίνονται οι προγραμματισμένες ανακατασκευές, συμπληρώσεις ή επεκτάσεις των δικτύων μας.

Το νερό είναι αρκετό για όλους ή κάποιοι θα μείνουν παραπονεμένοι με αρνητικές συνέπειες στην παραγωγή τους;

Δυστυχώς το νερό δεν επαρκεί για όλους!! Τα τελευταία χρόνια με την αύξηση των κλειστών αρδευτικών δικτύων και τη χρήση των μπεκ ως μέσου άρδευσης, ο κύκλος άρδευσης κατά μέσο όρο έχει πέσει κάτω από τις 15 ημέρες και υπάρχει η αίσθηση ότι έχουμε αρκετό νερό για όλους. Τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι και αυτό διότι σήμερα έχουμε το 35% της συνολικής μας έκτασης μη αρδευόμενο και άλλο ένα 5% με αμπέλια που έχουν μικρότερη ανάγκη άρδευσης και αυτήν όχι πάντα. Οποιαδήποτε ανατροπή της αναλογίας αυτής μεταξύ των αρδευόμενων και των μη αρδευόμενων υπέρ των αρδευομένων (αναμενόμενη με την κρίση) θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του κύκλου άρδευσης σε περισσότερες των 15 ημερών. Στην παρούσα αρδευτική περίοδο όμως και στους καλλιεργητές που είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μείνουν χωρίς άρδευση οι καλλιέργειές τους, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, όλα τα δίκτυα είναι σε λειτουργία και η άρδευση των καλλιεργειών θα γίνει ικανοποιητικά. Θα ήθελα να προσθέσω επίσης ότι σε τρείς περιοχές της Νάουσας ξεκινήσαμε και εφαρμόζουμε πιλοτικά δύο διαφορετικά συστήματα για τον προγραμματισμό της άρδευσης. Στις περιοχές «γεώτρηση Τζουμέλας» και «αντλιοστάσιο Παπατάνου» εφαρμόζουμε το σύστημα σταθερής και προγραμματισμένης άρδευσης με προκαθορισμένο ωράριο για όλη την αρδευτική περίοδο, στην περιοχή «Γαλατσιάνος» εφαρμόζουμε το σύστημα «μετά από ζήτηση» όπου ο κτηματίας ζητά από το υδρονομικό όργανο την άρδευση του αγροτεμαχίου του και αυτό προγραμματίζεται στην πλησιέστερη ημέρα και ώρα με τη ζήτηση. Σε όλες τις άλλες περιοχές εφαρμόζεται απαράβατα η «σειρά κατά σειρά κτημάτων».

Τι γίνετε με τους «κλέφτες» του νερού, έχουν κάποιες κυρώσεις σε περίπτωση που τους πιάσετε να ποτίζουν σε ώρα ή μέρα που δεν είναι η σειρά τους;

Τα Υδρονομικά Όργανα, ορκίζονται και εφαρμόζουν τον Κανονισμό Άρδευσης, όταν συλλαμβάνουν παραβάτες του κανονισμού, αναφέρουν στον επόπτη τους και στην συνέχεια αρμόδια γίνονται από τον Οργανισμό οι απαιτούμενες κατά το νόμο ενέργειες. Ειδικά όμως για τις περιπτώσεις της κλοπής νερού, χωρίς καμία παρέμβαση οδηγούν στη δικαιοσύνη τους παραβάτες πάραυτα.

Αναφορικά με τα τέλη προς τον Οργανισμό, εισπράττονται ή παρατηρείται δυσκολία εξαιτίας της κρίσης;

Φυσικά όπως και σε κάθε επιχείρηση ή Οργανισμό που δεν επιχορηγείται από το κράτος, αλλά τα έσοδά του προέρχονται κατά 100% από εισφορές των μελών του, η κρίση έχει επηρεάσει την ταμειακή μας ρευστότητα με αποτέλεσμα η όλη λειτουργία του Οργανισμού να βρίσκεται σε οριακό σημείο. Για τον λόγο αυτό και ο Οργανισμός με τη σειρά του πιέζει τους χρεώστες μέλη του για την εξόφληση των υποχρεώσεών τους. Το γεγονός όμως ότι δεν χρωστάμε ούτε ένα ευρώ και η πίστη μας στην αγορά παραμένει ακέραια, μας βοηθά να συνεχίζουμε σταθερά στο έργο μας και να εγγυούμαστε την άρδευση των αγροκτημάτων κατά τον καλύτερα δυνατό τρόπο.

Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 10ης Μαΐου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό με αριθμό 05/10-05-2013 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 10 Μαΐου 2013, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 8.00 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Απριλίου 2013.

2. Εγγραφή – Διαγραφή μελών.

3. Ανάθεση για την σύνταξη μελέτης προσαγωγού Γιαννακοχωρίου.

4. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (7) επτά, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
  2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
  3. Μπόσκος Δημήτριος
  4. Μπακαλιός Νικόλαος
  5. Γίδαρης Κωνσταντίνος
  6. Καρβουνιάρης Σπυρίδων
  7. Παπαδόπουλος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 8/30-04-2013 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 36/30-04-2013 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 061/2013.

Επί του 2ου θέματος :

Το Δ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό και έχοντας υπόψη τα αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας που προσκόμισαν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες γης, α) εγγράφει σύμφωνα με τους τίτλους ως μέλη του τους παρακάτω ιδιοκτήτες με τον αντίστοιχο κωδικό μέλους:

1.

ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΣΥΖ.ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-3379

2.

ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

01-4606

3.

ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

01-4607

4.

ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

01-4608

5.

ΚΑΨΑΛΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΥΖ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-4609

6.

ΓΚΙΟΡΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

01-4610

7.

ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

01-4611

8.

ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-4612

9.

ΒΟΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

01-4613

10.

ΜΗΤΡΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-4614

11.

ΤΣΕΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ

01-4615

12.

ΣΑΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

02-0555

13.

ΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

02-0556

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 062/2013

και β) διαγράφει τα παρακάτω μέλη του αφού απώλεσαν την ιδιότητα που προβλέπεται από το καταστατικό ώστε να είναι μέλη του Οργανισμού :

1.

ΣΑΜΑΡΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ

01-4604

2.

ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ

01-0297

3.

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ

01-4084

4.

ΓΚΙΟΡΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-1680

5.

ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-0756

6.

ΓΚΟΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ

01-4574

7.

ΚΟΛΤΣΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

01-2782

8.

ΟΥΓΓΡΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ

01-3162

9.

ΤΣΕΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

01-1451

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 063/2013.

Επί του 3ου θέματος :

Το Δ.Σ. έχοντας υπόψη την πρόθεσή του σχετικά με την κατασκευή προσαγωγού από το φράγμα Γιαννακοχωρίου μέχρι την αρχή του κλειστού αρδευτικού δικτύου στο Γιαννακοχώρι, την αδυναμία του Δήμου Νάουσας για τη σύνταξη της παραπάνω μελέτης και την έρευνα αγοράς που έκαναν ο Πρόεδρος με τον Αντιπρόεδρο, ομόφωνα αποφασίζει να αναθέσει την σύνταξη της παραπάνω μελέτης στην εταιρεία του κ. Αντώνη Γρηγορόπουλου με τον οποίο συνεργάζεται και η ΔΕΥΑΝ επί σειρά ετών και είναι απόλυτα ικανοποιημένη. Η δαπάνη που θα προκύψει για την ολοκλήρωση της μελέτης θα είναι προϊόν συμφωνίας και δεν θα μπορεί να υπερβεί το ποσό των 15.000€. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 064/2013.

Επί του 4ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 065/2013.

Για την επέκταση των δικτύων που έχει αποφασιστεί με προηγούμενες αποφάσεις του ΔΣ, έχει γίνει έρευνα αγοράς και απέστειλαν προσφορά στον Οργανισμό ο Α.Καλονικίδης ΕΠΕ (αρ.πρωτ. 255/10-5-2013) και ο Τζουβάρας Σ.&Σ ΟΕ (αρ.πρωτ. 254/10-5-2013), το ΔΣ ομόφωνα εγκρίνει την προμήθεια 700 μέτρων σωλήνων από PVC Φ110 από την επιχείρηση Τζουβάρας Σ.&Σ ΟΕ. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 066/2013.

Ειδικότερα για τις παρακάτω αιτήσεις αποφασίζει:

187/08-04-2013 αίτηση της Λόγια Μαρίας του Χαραλάμπους, σύμφωνα με την από 8-4-13 έκθεση αυτοψίας του γεωργοτεχνίτη ομόφωνα αποφασίζει ότι εγκρίνεται το τσιμεντάρισμα του αύλακα. Θα έχει δε αποκλειστικά την φροντίδα και ευθύνη για την συντήρηση και ομαλή λειτουργία του. Επίσης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί κατά περιουσιών ή ακόμη και κατά ανθρώπων που θα έχει έστω και μερική ευθύνη η μη σωστή συντήρηση ή λειτουργία του. Σε περίπτωση που ο Οργανισμός για οποιονδήποτε λόγο κρίνει ότι πρέπει ο αύλακας να επανέλθει στην προηγούμενη μορφή του, θα είναι υποχρεωμένη να το κάνει μέσα σε δέκα πέντε ημέρες από την γνωστοποίηση της απόφασης και με δικές της δαπάνες. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 067/2013.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        Παπαστόϊκας Ιωάννης         Μπόσκος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Παπαδόπουλος Κων/νος Αντιπρόεδρος

Μπακαλιός Νικόλαος Ταμίας

Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος

Καρβουνιάρης Σπυρίδων μέλος

Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος

Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

Παράταση για τις άδειες χρήσης νερού

WWW.agrotypos.gr

Παράταση μέχρι τις 14/1 του 2014 για τις άδειες χρήσης νερού και αλλαγή διαδικασίας με σχεδόν μηδενικό κόστος για τους δικαιούχους προωθεί το ΥΠΕΚΑ

Δημοσίευση (23/4/2013 13:17)

Παράταση έως την 14 Ιανουαρίου του 2014 για την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΑγροΤύπου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας σε αρκετές Περιφέρειες της χώρας ακόμα και μετά την παράταση που έχει δοθεί μέχρι την 15η Μαΐου οι αγρότες φαίνεται να μην ανταποκρίθηκαν επαρκώς, γεγονός που οδηγεί το ΥΠΕΚΑ σε νέα παράταση αλλά και απλοποίηση της διαδικασίας για τους δικαιούχους χρήστες ύδατος. Μετά από το έντονο ενδιαφέρον που μας εκφράζουν καθημερινά δεκάδες αναγνώστες μας, ο ΑγρτοΤύπος υπέβαλε στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ ερώτημα σχετικά με το τι πρόκειται να γίνει με τις άδειες για τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού. Αναλυτικά η απάντηση που λάβαμε έχει ως εξής:

«Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προωθεί τροποποίηση της ΚΥΑ 150559/10-6-2011 «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί από πολλούς δικαιούχους και τις καθ΄ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσεων ύδατος.

Πιο συγκεκριμένα προωθείται παράταση της διαδικασίας αδειοδότησης μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2014, με στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας για τους δικαιούχους χρήστες ύδατος.

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων χρησιμοποιώντας ως επιχειρησιακό εργαλείο τα αποτελέσματα του έργου με τίτλο «Συστηματική απογραφή υδρογεωτρήσεων, κάθε χρήσης, στα υπόγεια υδατικά συστήματα της χώρας και δημιουργία Εθνικού Μητρώου Υδρογεωτρήσεων», το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει, αναμένεται να διαμορφώσει μια νέα διαδικασία εντός του έτους με σχεδόν μηδενικό κόστος για τους δικαιούχους – χρήστες, αλλά και με μηδενικό διοικητικό κόστος για τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού έχει συσταθεί εσωτερικά στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Ομάδα Εργασίας που μελετά τα προβλήματα εφαρμογής μέσω της αλληλογραφίας που έχει αναπτυχθεί με τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Η ανωτέρω ομάδα εργασίας υπό τον συντονισμό του Ειδικού Γραμματέα, προγραμματίζει Τεχνική Συνάντηση Εργασίας με τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας για την προσέγγιση των προβλημάτων που έχουν διαπιστωθεί και την άμεση επίλυσή τους μέσω της αναμόρφωσης του περιεχομένου της ΚΥΑ 150559/2011».

Χρήστος Διαμαντόπουλος
xdiam@agrotypos.gr

Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013

Καταγραφή Ραντιστικών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &                               Αλεξάνδρεια 23-04-2013

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                                 Αρ. πρωτ: 13776

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗΣ & ΕΞΗΛ/ΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Ημαθίας, ανακοινώνεται ότι, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4036/27-01-2012 (ΦΕΚ 8/τ Α’/27-01-2012), προκειμένου να καταρτισθεί το Μητρώο Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων, ( ΡΑΝΤΙΣΤΙΚΩΝ ), όσοι χρησιμοποιούν γεωργικά φάρμακα, κατά την επαγγελματική τους δραστηριότητα, υποχρεούνται, μέχρι 20 Μαΐου 2013, να καταθέσουν συμπληρωμένο το έντυπο, Απογραφικό Δελτίο Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων, στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ημαθίας, Γραφείο Εκμηχάνισης & Εξηλεκτρισμού Γεωργίας, Ελ. Βενιζέλου 2, 59300 Αλεξάνδρεια.( πρώην Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων).

Οι ενδιαφερόμενοι, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αρμοδιότητας της ΠΕ Ημαθίας, για την παραλαβή του εντύπου (Απογραφικού Δελτίου), μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία μας, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή στην Ηλεκτρονική Δ/νση του Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. imathia.pkm.gov.gr

Μ.Ε.Α

Ο

Προϊστάμενος

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΠΚΑΣ

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΡΑΝΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΠΑΤΉΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ

Ορκωμοσία Υδρονομικών Οργάνων Νάουσας 2013

orkomosia

Σήμερα Παρασκευή 10 Μαΐου 2013 και στο γραφείο του Δημάρχου Νάουσας, ενώπιον του ιδίου, έγινε η κατά νόμο Ορκωμοσία των 12 Υδρονομικών Οργάνων οι οποίοι και αμέσως ανέλαβαν υπηρεσία στην περιοχή δικαιοδοσίας τους.

Οι περιοχές δικαιοδοσίας (αρδευτικοί τομείς) για τις οποίες είναι υπεύθυνα τα Υδρονομικά όργανα έχουν ως εξής :

Αρδευτικός Τομέας -Υδρονομικό Όργανο

Επόπτης Υδρονομέων : Τσίλκος Στέργιος του Θεολόγη (6945 802192)

Ισμαήλ - Παλιοκαλιά – Κωτίχα : Γιατζιτζόπουλος Χρήστος του Σταύρου (6977 694335)

Μπλάνα - Λαζαράσκα – Δαλαμάρι : Καρβουνιάρης Χρήστος του Δημητρίου (6971 500152)

Βάντος - Γαλατσιάνος - Μπαχούτσι - Σμίξη – Σωληνάρι : Διαμαντής Κωνσταντίνος του Αργυρίου (6947 722388)

Φυτώριο - Τζουμέλα - Σ.Σ.Ν. - Τσιφλίκι – Καμάρα : Λαφάρας Νικόλαος του Δημητρίου (6973 946828)

Δ1 - Κουκούλι – Μύλοι : Μπιλιούρης Αδάμος του Χρήστου (6973 268172)

Τροχοί - Καραγίδα : Μίσκος Ευάγγελος του Δημητρίου (6944 599523)

Πούγκο - Στράντζα - Καρακάγια - Ροδακινέα – Γύμνοβο : Σαρμπίνος Κωνσταντίνος του Βασιλείου (6944 772894)

Παναγιωπούλα - Γάστρα - Μαντέμι – Μπαλτανέτο : Καρβουνιάρης Δημήτριος του Γεωργίου (6977 398813)

Αγρόκτημα Στενημάχου : Ζυγώνης Γεώργιος του Στεφάνου (6977 205882)

Γιαννακοχωρίου Λάκκα - Γαλλικά κλπ : Θεοδοσιάδης Σταύρος του Δημητρίου (6944 582315)

Γιαννακοχωρίου Μπάρα - Κούκοφριτ κλπ : Τσεχελίδης Σάββας του Ιωακείμ (6974 068811)

2013-05-10_12-19-53_674

2013-05-10_12-31-21_1592013-05-10_12-31-07_342013-05-10_12-30-54_3552013-05-10_12-30-45_3812013-05-10_12-19-43_7162013-05-10_12-19-36_4112013-05-10_12-19-23_1852013-05-10_12-19-00_465