Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

Πρακτικό συνεδρίασης ΔΣ 06/04-06-2014

Πρακτικό με αριθμό 06/04-06-2014 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 04 Ιουνίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 8.00 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Απριλίου 2014.

2. Εγγραφή – Διαγραφή μελών.

3. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (5) πέντε, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
  2. Μπόσκος Δημήτριος
  3. Μπακαλιός Νικόλαος
  4. Γίδαρης Κωνσταντίνος
  5. Παπαδόπουλος Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καρβουνιάρης Σπυρίδων

2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 10/31-05-2014 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 50/31-05-2014 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 080/2014.

Επί του 2ου θέματος :

Το Δ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό και έχοντας υπόψη τα αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας που προσκόμισαν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες γης, α) εγγράφει σύμφωνα με τους τίτλους ως μέλη του τους παρακάτω ιδιοκτήτες με τον αντίστοιχο κωδικό μέλους:

1.

ΜΙΜΙΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΜΙΜΙΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

01-4658

2.

ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

03-0335

3.

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

03-0336

4.

ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

01-4659

5.

ΔΕΛΗΔΗΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ

01-4660

6.

ΚΟΥΒΑΤΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

02-0559

7.

ΝΟΛΤΣΗ ΕΛΕΝΗ

01-4661

8.

ΒΑΪΝΑΛΗ ΜΠΡΙΤ-ΜΑΡΙΕ ΣΙΒ

03-0337

9.

ΣΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

01-4662

10.

ΜΟΥΤΣΙΚΑΠΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ.

01-4663

11.

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-4664

12.

ΣΕΡΑΣΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

01-4665

13.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

01-4666

14.

ΚΙΡΜΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

01-4667

15.

ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-4668

16.

ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

01-4669

17.

ΜΠΑΡΜΠΟΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΚΙΩΝ

01-4670

18.

ΜΠΑΡΜΠΟΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΦΩΚΙΩΝ

01-4671

19.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

01-4672

20.

ΤΣΙΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-4673

21.

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

01-4674

22.

ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

01-4675

23.

ΣΕΠΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

01-4676

24.

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

01-4677

25.

ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-4678

26.

ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

01-4679

27.

ΤΣΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

01-4681

28.

ΤΣΙΟΓΚΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

01-4680

29.

ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝ.

01-4682

30.

ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

01-4683

31.

ΤΣΙΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

01-4684

32.

ΔΕΛΗΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

01-4685

33.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

01-4686

34.

ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

01-4687

35.

ΒΥΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

01-4688

36.

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-4689

37.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-4690

38.

ΤΣΙΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ

01-4691

39.

ΤΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

01-4692

40.

ΜΑΝΤΣΙΟΥ ΦΑΝΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

01-4693

41.

ΜΑΝΤΣΙΟΥ – ΛΟΥΤΡΕΛ ΗΩ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

01-4694

42.

ΣΙΑΡΕΝΟΥ-ΠΙΤΟΥ ΔΑΦΝΗ ΚΑΙ ΠΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

01-4695

43.

ΜΗΤΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

01-4696

44.

ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-4697

45.

ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

01-4698

46.

ΚΑΣΑΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

01-4699

47.

ΣΕΡΔΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΣΟΥΛΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

01-4700

48.

ΤΣΕΛΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

01-4701

49.

ΤΣΕΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

01-4702

50.

ΖΙΑΡΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

01-4703

51.

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

01-4704

52.

ΜΟΡΕΝΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-4705

53.

ΡΕΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

03-0338

54.

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΑΡΙΛΑΟΣ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

01-4706

55.

ΗΛΚΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

01-4707

56.

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

01-4708

57.

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

01-4709

58.

ΧΟΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

01-4710

59.

ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-4711

60.

ΣΙΑΠΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-4712

61.

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

01-4713

62.

ΧΟΝΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

01-4714

63.

ΜΠΑΜΙΧΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

01-4715

64.

ΜΠΑΜΙΧΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ &ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

01-4716

65.

ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ

01-4717

66.

ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

01-4718

67.

ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

01-4719

68.

ΨΑΘΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΦΩΤΗ

01-4720

69

ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-4721

70

ΠΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ

01-4722

71

ΤΖΩΝΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-4723

72

ΤΖΙΩΝΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-4724

73

ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-4725

74

ΜΟΣΧΟΒΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

01-4726

75

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

01-4727

76

ΜΟΛΥΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-4728

77

ΜΟΛΥΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-4729

78

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-4730

79

ΡΕΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

01-4731

80

ΡΕΝΤΗ ΘΩΜΑΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

01-4732

81

ΦΩΤΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-4733

82

ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

01-4734

83

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

02-0561

84

ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

03-0339

85

ΜΟΥΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

01-4735

86

ΜΟΥΤΣΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

01-4736

87

ΜΠΑΚΑΛΙΟΥ ΦΑΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-4737

88

ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

01-4738

89

ΠΙΤΣΙΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

01-4739

90

ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-4740

91

ΜΠΙΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

01-4741

92

ΛΑΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

01-4742

93

ΛΙΛΙΑΜΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ –ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ

01-4743

94

ΠΑΡΑΜΠΟΥΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

01-4744

95

ΚΟΥΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ

02-0562

96

ΚΑΡΥΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

01-4745

97

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ

01-4746

98

ΔΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

01-1713

99

ΠΙΤΑΝΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

01-4747

100

ΚΥΡΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥ

01-4748

101

ΖΗΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

01-4749

102

ΖΗΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

01-4750

103

ΜΗΤΣΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-4751

104

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

01-4752

105

ΛΙΟΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

01-4753

106

ΤΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-4754

107

ΣΙΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

01-4755

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 081/2014

και β) διαγράφει τα παρακάτω μέλη του αφού απώλεσαν την ιδιότητα που προβλέπεται από το καταστατικό ώστε να είναι μέλη του Οργανισμού :

1.

ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ.

03-0044

2.

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

03-0336

3.

ΔΕΛΗΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

01-0243

4.

ΝΟΛΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

01-2102

5.

ΜΟΥΤΣΙΚΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

01-0784

6.

ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

01-0321

7.

ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-0459

8.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

01-3465

9.

ΚΥΡΜΙΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

01-0595

10.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΙΣΑΑΚ

01-4656

11.

ΝΙΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

01-0968

12.

ΝΟΛΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

01-1897

13.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

01-1507

14.

ΜΠΑΡΜΠΟΚΑ ΑΦΟΙ

01-0830

15.

ΜΠΑΡΜΠΟΚΑΣ ΦΩΚΙΩΝ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

01-0832

16.

ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

01-0953

17.

ΓΗΡΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΥΖ. ΜΙΧΑΗΛ

01-3007

18.

ΣΕΠΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-1239

19.

ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

02-0146

20.

ΠΕΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

01-1100

21.

ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

01-2155

22.

ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

01-1534

23.

ΔΑΜΤΣΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

02-0353

24.

ΜΠΑΤΣΑΛΑ ΜΑΡΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

01-4631

25.

ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

01-1429

26.

ΑΡΝΗ ΕΥΤΕΡΠΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

01-1631

27.

ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

01-4638

28.

ΦΟΥΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ

01-1529

29.

ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ

01-3915

30.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

01-0026

31.

ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

01-1201

32.

ΒΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

01-3074

33.

ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

01-0010

34.

ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

01-3383

35.

ΚΟΥΡΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

01-3201

36.

ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-0714

37.

ΚΑΨΑΛΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

01-4609

38.

ΠΙΤΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

01-1149

39.

ΜΗΤΤΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ

01-0763

40.

ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

01-3473

41.

ΦΤΕΡΙΩΤΗ ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

01-4622

42.

ΚΟΜΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

01-4036

43.

ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

01-2025

44.

ΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-0558

45

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

01-0004

46

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

01-0146

48

ΜΠΑΜΙΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

01-1850

49

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

01-3804

50

ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

01-1887

51

ΠΙΤΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-1151

52

ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

01-1531

53

ΜΠΙΣΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-0882

54

ΛΑΦΑΡΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

01-0635

55

ΜΟΛΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

01-0773

56

ΜΟΣΚΟΦΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

01-2189

57

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

01-1618

58

ΡΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

01-1960

59

ΜΠΑΚΑΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

01-0794

60

ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

01-0472

61

ΚΟΥΒΑΤΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

02-0559

62

ΛΙΛΙΑΜΤΗΣ ΘΩΜΑΣ

01-0648

63

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

01-4385

64

ΚΑΡΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

01-1419

65

ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

01-4329

66

ΔΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

01-1713

67

ΚΥΡΚΑΣ ΚΥΡΟΣ

01-0594

68

ΖΗΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

01-0341

69

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΑΡΙΑ

01-1969

70

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΘΩΜΑΣ

01-2801

71

ΓΙΟΚΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

01-0162

72

ΚΥΡΚΑΣ ΚΥΡΟΣ

01-0594

73

ΖΗΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

01-0341

74

ΜΗΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

01-1837

75

ΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-2187

76

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

01-3295

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 082/2014.

Επί του 3ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 083/2014.

Ειδικότερα για τις παρακάτω αιτήσεις αποφασίζει:

482/30-05-2014 Ντόκα Νικολάου σε συνδυασμό με την 490/1-6-2014 αυτοψία του Γεωργοτεχνίτη εγκρίνεται η ένταξη των αγροτεμαχίων στον Οργανισμό μας αφού το δίκτυό μας περνά μέσα από αυτά. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 084/2014.

414/21-05-2014 Άρτεμις Παπασπυροπούλου, έλαβε γνώση.

508/04-06-2014 Βλαχοδήμου Μιχαήλ, σε συνδυασμό με την 519/4-6-2014 αυτοψία του Γεωργοτεχνίτη απορρίπτεται η σύνδεσή του στο δίκτυό μας αφού είναι εκτός περιοχής δικαιοδοσίας μας και εντός της περιοχής του ΤΟΕΒ Αραπίτσης Ναούσης (Κοπανού). Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 085/2014.

406/19-05-2014 Λαφάρα Αγγελικής, σε συνδυασμό με την 518/4-6-2014 αυτοψία του Γεωργοτεχνίτη εγκρίνεται η επέμβαση και ήδη έχει γίνει αυτή στις 20-5-2014. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 086/2014.

493/06-06-2014 Μπιζέκη Αναστασίου, σε συνδυασμό με την 515/4-6-2014 αυτοψία του Γεωργοτεχνίτη εγκρίνεται για τελευταία φορά η με δαπάνες του Οργανισμού τοποθέτηση νάιλον στον αύλακα για να μην υπάρχουν διαρροές. Η επέμβαση αυτή είναι η Τρίτη και θα είναι η τελευταία, αφού σύμφωνα με τον Κανονισμό Άρδευσης υπεύθυνοι για την ασφάλεια και λειτουργικότητα των αυλακών είναι οι παρακείμενοι ιδιοκτήτες. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 087/2014.

397/15-05-2014 Καλκετινίδη Γρηγορίου, σε συνδυασμό με την 517/4-6-2014 αυτοψία του Γεωργοτεχνίτη εγκρίνεται η ένταξη του αγροτεμαχίου στον Οργανισμό μας αφού το δίκτυό μας περνά μέσα από αυτό. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 088/2014.

388/14-05-2014 Λιλιάμτη Κωνσταντίνου σε συνδυασμό με την 516/4-6-2014 αυτοψία του Γεωργοτεχνίτη, απορρίπτει το αίτημα αφού δεν συνδέεται με κάποιο αρδευτικό έργο αλλά με χείμαρρο για τον οποίο είναι αρμόδια η Περιφέρεια. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 089/2014.

496/02-06-2014 Σαλονικιά Ιωάννη, Να γίνει αυτοψία και γραπτή εισήγηση από τον γεωργοτεχνίτη και θα ξανασυζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 090/2014.

392/15-05-2014 Σαλονικιά Ιωάννη σε συνδυασμό με την 514/4-6-2014 αυτοψία του Γεωργοτεχνίτη, θα του απαντηθεί ότι έως ότου διαπιστωθεί το ορθό των ισχυρισμών του και να εφαρμοσθεί ο Κ.Α. η αποκατάσταση του αύλακα έχει καλώς. Ο γεωργοτεχνίτης με την συνεργασία του Σαλονικιά και Παπαδόπουλο θα παρακολουθεί το θέμα και αν απαιτηθεί οποιαδήποτε ενέργεια αυτή θα γίνει σύμφωνα πάντα με τον Κανονισμό Άρδευσης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 091/2014.

511/04-06-2014 Κουλτζή Χρήστου σε συνδυασμό με την 513/4-6-2014 αυτοψία του Γεωργοτεχνίτη, εγκρίνεται η συμμετοχή του Οργανισμού κατά 50% στην προμήθεια των υλικών σύμφωνα με την αυτοψία. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 092/2014.

231/02-04-2014 Ιωαννίδου Γεωργίας σε συνδυασμό με την 512/4-6-2014 αυτοψία του Γεωργοτεχνίτη, απορρίπτει το αίτημα και το έργο παραμένει ως έχει, αν όμως γίνει η αγοροπωλησία και συνεχίζει να επιθυμεί την μεταφορά του έργου, αυτή θα γίνει με δικές της δαπάνες και επίβλεψη του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 093/2014.

456/23-05-2014 έκθεση-αναφοράς του γεωργοτεχνίτη, εγκρίνει την χρέωση της 01-0328 μερίδας με το ποσό των 50,00€ με το αιτιολογικό «καθαρισμός αύλακα» σε εφαρμογή του 4/9-1-14 ειδοποιητηρίου που αποστείλαμε. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 094/2014.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παπαστόϊκας Ιωάννης               Μπόσκος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Μπακαλιός Νικόλαος Ταμίας, Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος, Παπαδόπουλος Αστέριος μέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου