Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Συνεδρίαση Δ.Σ. της 5ης Σεπτεμβρίου 2014

Πρακτικό με αριθμό 09/05-09-2014 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης

Στη Νάουσα και στο γραφείο του Οργανισμού, σήμερα 05 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 8.00 μ.μ., μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Δ.Ο.Π. μηνός Αυγούστου 2014.

2. Διαγραφές χρεώσεων από εσφαλμένες εγγραφές και διπλοχρεώσεις.

3. Εγγραφή – Διαγραφή μελών.

4. Λήξη αρδευτικής περιόδου.

5. Ημερήσιες αποζημιώσεις μελών Δ.Σ.

6. Επιβολή προστίμου 10%.

7. Πίνακες εισφορών χρήσης 2014.

8. Συμπληρωματική επιβολή αρδευτικών εισφορών χρήσης 2014.

9. Αλληλογραφία – Αιτήσεις.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο (7) επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (6) έξι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Παπαστόϊκας Ιωάννης
  2. Μπόσκος Δημήτριος
  3. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
  4. Καρβουνιάρης Σπυρίδων
  5. Μπακαλιός Νικόλαος
  6. Γίδαρης Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παπαδόπουλος Αστέριος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού δεν έχουν προταθεί προ ημερησίας διάταξης θέματα για συζήτηση, τίθενται προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επί του 1ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και αναλυτική παρουσίαση, το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τα έσοδα όπως εμφανίζονται μέχρι το 16/31-08-2014 Γραμμάτιο είσπραξης και τα έξοδα όπως αναλυτικά εμφανίζονται μέχρι το 118/31-08-2014 Χρηματικό ένταλμα και στα οικονομικά βιβλία του Οργανισμού. Όλα τα παραπάνω απεικονίζονται στο Δελτίο Οικονομικής Παρακολούθησης μηνός Ιουνίου 2014. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 118/2014.

Επί του 2ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Δ.Σ. διαγράφει σε βάρος του Κεφαλαίου του Οργανισμού τις παρακάτω οφειλές για τον λόγω ότι δεν υπάρχουν σαν αγροτεμάχια και δεν διεκδικούνται από κανέναν σύμφωνα με τους έως σήμερα φερόμενους ιδιοκτήτες.

1

02-0175

Γκάτζαρος Γεώργιος του Μιχαήλ

356,11

2

01-2182

Καστανιώτη Ιφιγένεια σύζ. Γεωργίου

63,76

3

01-1001

Οικονόμου Κωνσταντίνος του Κων/νου (Μπέμπης)

158,08

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 119/2014.

Επί του 3ου θέματος :

Το Δ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό και έχοντας υπόψη τα αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας που προσκόμισαν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες γης, α) εγγράφει σύμφωνα με τους τίτλους ως μέλη του τους παρακάτω ιδιοκτήτες με τον αντίστοιχο κωδικό μέλους:

1.

ΣΙΩΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

01-4756

2.

ΚΑΜΠΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

01-4757

3.

ΓΚΕΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

01-4758

4.

ΜΠΑΣΙΟΥΡΗ ΚΑΣΙΑΝΗ-ΠΕΤΡΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ

01-4759

5.

ΚΑΜΠΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

01-4760

6.

ΜΑΜΟΥΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

01-4761

7.

ΝΩΪΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

01-4762

8.

ΛΑΚΗΝΑΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-4763

9.

ΛΑΚΗΝΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-4764

10.

ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

01-4765

11.

ΠΑΠΑΣΤΟΪΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

01-4766

12.

ΤΑΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

01-4767

13.

ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

01-4768

14.

ΓΙΟΚΑΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

01-4769

15.

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΣΑΜΟΥΗΛ

03-0341

16.

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

03-0342

17.

ΣΕΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

02-0563

18.

ΜΗΡΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

02-0564

19.

ΧΑΤΖΗΝΩΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

01-4770

20.

ΝΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

01-4771

21.

ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

01-4772

22.

ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

01-4773

23.

ΜΠΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

01-4774

24.

ΝΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ

01-4775

25.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΛΑΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

01-4776

26.

ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΚΟΔΡΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ

01-4777

27.

ΛΕΦΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

01-4778

28.

ΚΑΛΚΕΤΙΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

02-0565

29.

ΤΟΤΣΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ

01-4779

30.

ΚΑΛΔΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

01-4780

31.

ΔΑΪΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΔΑΪΟΣ ΘΩΜΑΣ

01-4781

32.

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΣΙΑΜΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

01-4782

33.

ΣΚΟΠΧΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

01-4783

34.

ΜΠΟΥΡΔΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

03-0344

35.

ΤΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

01-4784

36.

ΣΕΠΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

01-4785

37.

ΤΟΤΣΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

01-4786

38.

ΓΟΥΠΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΪΟΥ

01-4787

39.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

01-4788

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 120/2014

και β) διαγράφει τα παρακάτω μέλη του αφού απώλεσαν την ιδιότητα που προβλέπεται από το καταστατικό ώστε να είναι μέλη του Οργανισμού :

1.

ΜΠΑΣΙΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

01-1857

2.

ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

01-4761

3.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

01-4530

4.

ΜΠΙΖΕΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

01-0861

5.

ΠΑΠΑΣΤΟΪΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

01-1925

6.

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

01-1472

7.

ΓΙΟΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

01-0168

8.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ

01-0142

9.

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

01-1472

10.

ΚΑΪΜΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

02-0249

11.

ΜΗΡΤΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

02-0076

12.

ΝΑΝΟΥ ΠΑΝΔΩΡΑ

01-0946

13.

ΓΙΑΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

01-0160

14.

ΖΑΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

01-1721

15.

ΤΑΟΥΛΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ

01-1998

16.

ΜΠΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

01-0843

17.

ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

03-0057

18.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

01-0137

19.

ΔΑΪΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

01-1687

20.

ΖΕΜΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ

01-4425

21.

ΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

01-1335

22.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

01-0384

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 121/2014.

Επί του 4ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει σύμφωνα και με προηγούμενη απόφασή του για εξουσιοδότηση του Προέδρου, την λήξη της αρδευτικής περιόδου την 6η Σεπτεμβρίου 2014 και την σταδιακή χορήγηση των αδειών τους και την καταγγελία των συμβάσεων για το υδρονομικό προσωπικό, εξουσιοδοτημένου του προέδρου για αυτό, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις ανάγκες άρδευσης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 122/2014.

Επί του 5ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη τον προϋπολογισμό χρήσης 2013, την 1361/02-05-2006 της Δ.Ε.Β. Ημαθίας, την ΑΔΑ: Β4Σ1Η-8Ξ6 Υπ.Οικ.Γεν.Λογ.Κράτους, καθώς και τις ημέρες απασχόλησης του κάθε μέλους από το Δ.Σ. για εργασίες του Οργανισμού εντός της περιοχής δικαιοδοσίας, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την χορήγηση ημερησίων αποζημιώσεων για το έτος 2014 ως παρακάτω:

Για τον Πρόεδρο 80 ημέρες, για τον Ταμία 16 ημέρες και για τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. από 12 ημέρες τον καθένα, δηλαδή συνολικά 156 ημέρες. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 123/2014.

Επί του 6ου θέματος :

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη το καταστατικό του Οργανισμού, τον προϋπολογισμό χρήσης 2014 καθώς και τον κανονισμό άρδευσης, που έχουν εγκριθεί αρμόδια, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την παράταση κατά έναν μήνα και επιβολή προστίμου από την 01 Νοεμβρίου 2014, σε ποσοστό 10% επί του λογιστικού υπολοίπου για τα μέλη μας που δεν θα έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Οργανισμό. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 124/2014.

Επί του 7ου θέματος :

Το Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.Δ. 1277/72, ομόφωνα αποφασίζει την δημοσιοποίηση των πινάκων εισφορών χρήσεως 2014 και την αποστολή τους στον Δήμο Νάουσας, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Στενημάχου του Δήμου Νάουσας, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Γιαννακοχωρίου του Δήμου Νάουσας και την τοιχοκόλλησή του στα γραφεία του Οργανισμού, με δικαίωμα ένστασης κατά των πινάκων (15) δέκα πέντε ημέρες από την δημοσίευσή τους και λόγω της έγκαιρης δημοσιοποίησης μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2014. Η οριστικοποίηση των εισφορών θα γίνει στην πρώτη επερχόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. μετά την παραπάνω καταλυτική ημερομηνία. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 125/2014.

Επί του 8ου θέματος :

Σε συνέχεια της 034/2014 απόφασης του ΔΣ, και έχοντας υπόψη την λήξη της αρδευτικής περιόδου 2014, επιβάλλεται συμπληρωματική στρεμματική εισφορά 3,00€ ανά στρέμμα σε όσους κτηματίες ζητήσουν και αρδεύσουν τα αγροτεμάχιά τους σε περιοχές όπου είναι απαραίτητη η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για την άρδευση (γεωτρήσεις – αντλιοστάσια). Η εφαρμογή της παρούσας απόφασης θα έχει ισχύ από την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 126/2014.

Επί του 9ου θέματος :

Το Δ.Σ. έλαβε γνώση της αλληλογραφίας έως και σήμερα και συμφωνεί απόλυτα με τα εξερχόμενα έγγραφα του Οργανισμού. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 127/2014.

636/05-08-2014 Ντόκα Νικολάου του Στεφάνου σε συνδυασμό με την 714/05-09-14 έκθεση αυτοψίας του Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας, ομόφωνα απορρίπτει το αίτημα για τον λόγο ότι το συγκεκριμένο έργο δεν κατασκευάστηκε από τον Οργανισμό μας αλλά από το υπουργείο γεωργίας στο οποίο και θα πρέπει να αποταθεί. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 127/2014.

688/29-08-2014 Αγροτικού Συλλόγου «Μαρίνος Αντύπας», αποδέχεται το αίτημα αν και παρόμοιο αίτημα έγινε στην χρήση 2013 με δυσάρεστα αποτελέσματα για τον Οργανισμό, αφού το αίτημα ήδη συμβαδίζει με την 124/2014 απόφασή του. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 128/2014.

689/01-09-2014 Μήτρου Μηχαήλ σε συνδυασμό με την 712/05-09-14 έκθεση αυτοψίας του Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας, ομόφωνα αποδέχεται την αυτοψία ως θέση του Οργανισμού και ο γεωργοτεχνίτης να τον ενημερώσει ότι τα έργα έγιναν από την Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και εκεί θα πρέπει να αποταθεί. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 129/2014.

687/28-08-2014 Ροδοβίτη Θωμά σε συνδυασμό με την 713/05-09-14 έκθεση αυτοψίας του Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας, ομόφωνα εγκρίνει το αίτημα το οποίο θα υλοποιηθεί με την νέα αρδευτική περίοδο. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 130/2014.

683/21-08-2014 Σουρλάμτα Θεοφάνη για λογαριασμό κτηματιών περιοχής «Μπλάνας-Μηλίτσας» σε συνδυασμό με την 711/05-09-14 έκθεση αυτοψίας του Γεωργοτεχνίτη του Οργανισμού μας, το ΔΣ έλαβε γνώση.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και για την ακρίβεια των παραπάνω αφού διαβάστηκαν καθαρά και μεγαλόφωνα, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                        Παπαστόϊκας Ιωάννης                                    Μπόσκος Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ : Παπαδόπουλος Κων/νος Αντιπρόεδρος, Μπακαλιός Νικόλαος Ταμίας, Καρβουνιάρης Σπυρίδων μέλος, Γίδαρης Κωνσταντίνος μέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου