Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016

ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΝΑΟΥΣΑΣ 2016
Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Τοπικής Συνελεύσεως κτηματιών κατοίκων Ναούσης


Στη Νάουσα σήμερα την 20η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 08.00 π.μ. στην αίθουσα του Οργανισμού, οι κτηματίες κάτοικοι του Δήμου Νάουσας μέλη του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης μετά από την με αριθμό 639/05Σεπ.2016  πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. του Οργανισμού, συνήλθαν για την εκλογή (51) πενήντα ενός αντιπροσώπων της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού.
Στη Συνέλευση παρίστανται και οι τακτικοί υπάλληλοι του Οργανισμού κ.κ. Μπλιάτκας Θωμάς, Κυριακίδου Βαρβάρα και Θεοδοσιάδης Γεώργιος καθώς επίσης και ο Πρόεδρος της Π.Ο.Υ.Ο.Ε.Β. κ. Αθανασούλας Γεώργιος.
Το σώμα ευρίσκεται σε απαρτία αφού η συνέλευση είναι επαναληπτική, είναι παρόντα «173» εκατόν εβδομήντα τρία μέλη αντιπροσωπεύοντας «203» διακόσιους τρείς ψήφους και αρχίζει η συνεδρίαση.
Από την Συνέλευση ορίζεται Πρόεδρος αυτής ο κ. Παπαδόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη, πρακτικογράφος ο κ.  Μελανίδης Άγγελος του Ηλία, και ψηφολέκτες οι κ.κ.  Μπλιάτκας Γεώργιος του Στέργιου  και  Γεωργίου Βασίλειος του Γεωργίου.
Μετά από αυτό ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της συνέλευσης να εκλέξουν (51) πενήντα έναν αντιπροσώπους για την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού.
Στην συνέχεια προσέρχονταν ένα-ένα τα μέλη του Οργανισμού και  αφού διαπιστωνόταν ότι ήταν εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο, έπαιρναν για κάθε ψήφο τους, από ένα ψηφοδέλτιο μαζί με σφραγισμένο φάκελο, αποσύρονταν σε ειδικά για το σκοπό αυτό διασκευασμένο χώρο (παραβάν) όπου και σημείωναν τις προτιμήσεις τους απέναντι στα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων. Επανερχόμενοι υπέγραφαν επί του εκλογικού καταλόγου/κατάστασης ψηφισάντων και έριχναν τον φάκελο στην κάλπη.
Η ψηφοφορία συνεχίστηκε κανονικά μέχρι την ώρα που είχε ορισθεί, δηλαδή μέχρι την 17.30΄΄ οπότε αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε άλλο μέλος για να ψηφίσει, αποφασίστηκε η λήξη της.
Κατόπιν αποσφραγίστηκε η κάλπη αφού προηγούμενα διαπιστώθηκε το απαραβίαστό της, καταμετρήθηκαν τα ψηφοδέλτια και στην συνέχεια έγινε η διαλογή τους, αριθμήθηκαν και μονογράφησαν από τον πρόεδρο της συνέλευσης.
Στον εκλογικό κατάλογο της συνέλευσης είναι συνολικά 3.320 εγγεγραμμένα μέλη που αντιπροσωπεύουν 1.624 ψήφους.
Με βάση το τηρούμενο πρωτόκολλο ψηφοφορίας και τις συνενώσεις, ψήφισαν 173 μέλη που αντιπροσωπεύουν 203 ψήφους, βρέθηκαν 203 ψηφοδέλτια, εκ των οποίων 203 έγκυρα, ____0____ άκυρα και ___0____ λευκά.
Τέλος έγινε η καταμέτρηση των σταυρών προτιμήσεως των υποψηφίων που έλαβε ο καθένας όπως αναγράφεται παρακάτω :

Α/Α
Ονοματεπώνυμο - Πατρός
Ψήφοι
1
Βαδόλας Στέργιος του Αναστασίου
174

2
Βαταντζής Γεώργιος του Αντωνίου
169

3
Βλάχος Αθανάσιος του Δημητρίου
173

4
Γιατζιτζόπουλος Χρήστος του Σταύρου
175

5
Διαμαντής Κωνσταντίνος του Αργυρίου
180

6
Θανασούλης Γρηγόριος του Γεωργίου
164

7
Θανασούλης Σταύρος του Γεωργίου
180

8
Ιτσκάρας Χρήστος του Δημητρίου
174

9
Καρανάτσιος Βασίλειος του Δημοσθένη
170

10
Καρβουνάρης Γρηγόριος του Σπυρίδωνα
167

11
Καρβουνάρης Δημήτριος του Σπύρου
168

12
Καρβουνάρης Σπυρίδων του Δημητρίου
170

13
Καρβουνάρης Χρήστος του Δημητρίου
170

14
Καρβουνιάρης Δημήτριος του Γεωργίου
167

15
Κουκουζίδης Παναγιώτης του Δημήτριου
162

16
Κύρογλου Πασχάλης του Σταμάτη
178

17
Λακμέτας-Γκανέτσιος Χρήστος του Δημητρίου
160

18
Μητσιάνης Χριστόδουλος του Κων/νου
172

19
Μίσκος Δημήτριος του Ευαγγέλου
175

20
Μίσκος Ευάγγελος του Δημητρίου
175

21
Μούλιας Γεώργιος του Θωμά
161

22
Μπακαλιός Νικόλαος του Γρηγορίου
182

23
Μπάτσαλας Δημήτριος του Θωμά
149

24
Μπάτσαλας Κυριάκος του Θωμά
150

25
Μπιλιούρης Αδάμος του Χρήστου
173

26
Μπιλιούρης Δημήτριος του Ευαγγέλου
174

27
Μπόσκος Βύρων του Δημητρίου
173

28
Μπόσκος Δημήτριος του Βύρωνα
173

29
Παπαδόπουλος Ιωάννης του Αστερίου
169

30
Παπαδόπουλος Στέργιος του Ιωάννη
172

31
Παπαστόϊκας Γεώργιος του Νικολάου
182

32
Παπαστόϊκας Ιωάννης του Κωνσταντίνου
195

33
Παπαστόϊκας Κωνσταντίνος του Ιωάννη
185

34
Παπαστόϊκας Μιχαήλ του Νικολάου
182

35
Παπατάνος Γεώργιος του Αθανασίου
151

36
Πασχούλας Κωνσταντίνος του Δημήτριος
173

37
Πέϊος Μιχαήλ του Γρηγορίου
22

38
Πέκαλης Ευθύμιος του Πασχάλη
148

39
Πετρακίδης Θεόφιλος του Παναγιώτη
145

40
Πιτσιούνης Αναστάσιος του Θεοχάρη
173

41
Πλουμπίδης Αριστείδης του Δημητρίου
10

42
Ράπτης Στέργιος του Δημητρίου
175

43
Σακελλαρίδης Δημήτριος του Γεωργίου
172

44
Σαράφης Νικηφόρος του Κύρου
168

45
Τασιώνας Γεώργιος του Αναστασίου
179

46
Τέμας Περικλής του Επαμεινώνδα
157

47
Τόμτσης Δημήτριος του Κωνσταντίνου
165

48
Τόσιος Χρήστος-Ιωάννης του Νικολάου
10

49
Τσιάκος Αλέξανδρος του Θωμά
175

50
Τσιάκος Δημήτριος του Περικλή
179

51
Τσιλινίκος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
169

52
Τσίλκος Στέργιος του Θεολόγη
169

53
Τσίλκος Στέργιος του Ιωάννη
22

54
Τύψιος Δημήτριος του Χρήστου
21

55
Τύψιος Ευάγγελος του Γεωργίου
21

56
Τύψιος Χρήστος του Δημητρίου
24

57
Φετλής Δημήτριος του Λαζάρου
176

58
Χαμπίδης Χαρίλαος του Κυριάκου
3

59
Χατζηανέστης Σταύρος του Νικολάου
165

60
Ψαθάς Βασίλειος του Πέτρου
22

61
Ψαθάς Πέτρος του Βασιλείου
22

κατά συνέπεια εξελέγησαν τακτικοί αντιπρόσωποι οι κάτωθι :

Α/Α
Ονοματεπώνυμο - Πατρός
Ψήφοι
1
Παπαστόϊκας Ιωάννης του Κωνσταντίνου
195

2
Παπαστόϊκας Κωνσταντίνος του Ιωάννη
185

3
Μπακαλιός Νικόλαος του Γρηγορίου
182

4
Παπαστόϊκας Γεώργιος του Νικολάου
182

5
Παπαστόϊκας Μιχαήλ του Νικολάου
182

6
Διαμαντής Κωνσταντίνος του Αργυρίου
180

7
Θανασούλης Σταύρος του Γεωργίου
180

8
Τασιώνας Γεώργιος του Αναστασίου
179

9
Τσιάκος Δημήτριος του Περικλή
179

10
Κύρογλου Πασχάλης του Σταμάτη
178

11
Φετλής Δημήτριος του Λαζάρου
176

12
Γιατζιτζόπουλος Χρήστος του Σταύρου
175

13
Μίσκος Δημήτριος του Ευαγγέλου
175

14
Μίσκος Ευάγγελος του Δημητρίου
175

15
Ράπτης Στέργιος του Δημητρίου
175

16
Τσιάκος Αλέξανδρος του Θωμά
175

17
Βαδόλας Στέργιος του Αναστασίου
174

18
Ιτσκάρας Χρήστος του Δημητρίου
174

19
Μπιλιούρης Δημήτριος του Ευαγγέλου
174

20
Βλάχος Αθανάσιος του Δημητρίου
173

21
Μπιλιούρης Αδάμος του Χρήστου
173

22
Μπόσκος Βύρων του Δημητρίου
173

23
Μπόσκος Δημήτριος του Βύρωνα
173

24
Πασχούλας Κωνσταντίνος του Δημήτριος
173

25
Πιτσιούνης Αναστάσιος του Θεοχάρη
173

26
Μητσιάνης Χριστόδουλος του Κων/νου
172

27
Παπαδόπουλος Στέργιος του Ιωάννη
172

28
Σακελλαρίδης Δημήτριος του Γεωργίου
172

29
Καρανάτσιος Βασίλειος του Δημοσθένη
170

30
Καρβουνάρης Σπυρίδων του Δημητρίου
170

31
Καρβουνάρης Χρήστος του Δημητρίου
170

32
Βαταντζής Γεώργιος του Αντωνίου
169

33
Παπαδόπουλος Ιωάννης του Αστερίου
169

34
Τσιλινίκος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
169

35
Τσίλκος Στέργιος του Θεολόγη
169

36
Καρβουνάρης Δημήτριος του Σπύρου
168

37
Σαράφης Νικηφόρος του Κύρου
168

38
Καρβουνάρης Γρηγόριος του Σπυρίδωνα
167

39
Καρβουνιάρης Δημήτριος του Γεωργίου
167

40
Τόμτσης Δημήτριος του Κωνσταντίνου
165

41
Χατζηανέστης Σταύρος του Νικολάου
165

42
Θανασούλης Γρηγόριος του Γεωργίου
164

43
Κουκουζίδης Παναγιώτης του Δημήτριου
162

44
Μούλιας Γεώργιος του Θωμά
161

45
Λακμέτας-Γκανέτσιος Χρήστος του Δημητρίου
160

46
Τέμας Περικλής του Επαμεινώνδα
157

47
Παπατάνος Γεώργιος του Αθανασίου
151

48
Μπάτσαλας Κυριάκος του Θωμά
150

49
Μπάτσαλας Δημήτριος του Θωμά
149

50
Πέκαλης Ευθύμιος του Πασχάλη
148

51
Πετρακίδης Θεόφιλος του Παναγιώτη
145

και αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι οι :

Α/Α
Ονοματεπώνυμο - Πατρός
Ψήφοι
1
Τύψιος Χρήστος του Δημητρίου
24

2
Πέϊος Μιχαήλ του Γρηγορίου
22

3
Τσίλκος Στέργιος του Ιωάννη
22

4
Ψαθάς Βασίλειος του Πέτρου
22

5
Ψαθάς Πέτρος του Βασιλείου
22

6
Τύψιος Δημήτριος του Χρήστου
21

7
Τύψιος Ευάγγελος του Γεωργίου
21

8
Πλουμπίδης Αριστείδης του Δημητρίου
10

9
Τόσιος Χρήστος-Ιωάννης του Νικολάου
10

10
Χαμπίδης Χαρίλαος του Κυριάκου
3

οι οποίοι και δήλωσαν ότι αποδέχονται την εκλογή τους.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακόλουθα :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 Παπαδόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη,
Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ

  Μελανίδης Άγγελος του Ηλία,

Ο α΄ ΨΗΦΟΛΕΚΤΗΣ

 .  Μπλιάτκας Γεώργιος του Στέργιου

Ο β΄ ΨΗΦΟΛΕΚΤΗΣ

 Γεωργίου Βασίλειος του Γεωργίου.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου