Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ 2016

Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝΤοπικής Συνελεύσεως κτηματιών κατοίκων Δ.Δ. Στενημάχου


Στη Στενήμαχο Ναούσης, σήμερα την 22η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 μ.μ. στην αίθουσα του Κοινοτικού καταστήματος της πρώην Κοινότητας Στενημάχου, οι κτηματίες κάτοικοι του Δημοτικού Διαμερίσματος Στενημάχου μέλη του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης μετά από την με αριθμό 639/05 Σεπ. 2016 πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. του Οργανισμού, συνήλθαν για την εκλογή (8) οκτώ αντιπροσώπων της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού.
Στη Συνέλευση παρίστανται και οι τακτικοί υπάλληλοι του Οργανισμού κ.κ. Μπλιάτκας Θωμάς, Κυριακίδου Βαρβάρα και Θεοδοσιάδης Γεώργιος.
Το σώμα ευρίσκεται σε απαρτία αφού η συνέλευση είναι επαναληπτική, είναι παρόντες «61» εξήντα ένας κτηματίες, που αντιπροσωπεύουν «66» εξήντα έξι ψήφους και αρχίζει η συνεδρίαση.
Από την Συνέλευση ορίζεται Πρόεδρος αυτής ο κ. Αλματζής Χρήστος, πρακτικογράφος ο κ.  Παπαδόπουλος Γεώργιος, και ψηφολέκτες οι κ.κ.  Ζυγώνης Γεώργιος  και  Σακαλής Θωμάς.
Μετά από αυτό ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της συνέλευσης να εκλέξουν (8) οκτώ αντιπροσώπους για την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού.
Στην συνέχεια προσέρχονταν ένα-ένα τα μέλη του Οργανισμού και  αφού διαπιστωνόταν ότι ήταν εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο, έπαιρναν από ένα ψηφοδέλτιο μαζί με σφραγισμένο φάκελο, αποσύρονταν σε ειδικά για το σκοπό αυτό διασκευασμένο χώρο (παραβάν) όπου και σημείωναν τις προτιμήσεις τους απέναντι στα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων. Επανερχόμενοι υπέγραφαν επί του εκλογικού καταλόγου/κατάστασης ψηφισάντων και έριχναν τον φάκελο στην κάλπη.
Η ψηφοφορία συνεχίστηκε κανονικά μέχρι την ώρα που είχε ορισθεί, δηλαδή μέχρι την 19.00΄΄ οπότε αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε άλλο μέλος για να ψηφίσει, αποφασίστηκε η λήξη της.
Κατόπιν αποσφραγίστηκε η κάλπη αφού προηγούμενα διαπιστώθηκε το απαραβίαστό της, καταμετρήθηκαν τα ψηφοδέλτια και στην συνέχεια έγινε η διαλογή τους, αριθμήθηκαν και μονογράφησαν από τον πρόεδρο της συνέλευσης.
Στον εκλογικό κατάλογο της συνέλευσης είναι συνολικά 432 εγγεγραμμένα μέλη που αντιπροσωπεύουν 279 ψήφους.
Με βάση το τηρούμενο πρωτόκολλο ψηφοφορίας ψήφισαν 61 μέλη που αντιπροσωπεύουν 66 ψήφους, βρέθηκαν 66 ψηφοδέλτια, εκ των οποίων 66 έγκυρα, ___0___ άκυρα και ___0___ λευκά.
Τέλος έγινε η καταμέτρηση των σταυρών προτιμήσεως των υποψηφίων που έλαβε ο καθένας όπως αναγράφεται παρακάτω :


Α/Α
Ονοματεπώνυμο - Πατρός
Ψήφοι
1
Γιάννου Λεωνίδας του Γεωργίου
21

2
Γίδαρης Κωνσταντίνος του Χρήστου
59

3
Γκαντίδης Απόστολος του Ιωάννη
13

4
Πανάγος Βασίλειος του Ιωάννη
28

5
Πανάγος Κωνσταντίνος του Αθανασίου
21

6
Σακαλής Γεώργιος του Ιωάννη
24

7
Σιανόλας Ιωάννης του Κωνσταντίνου
24

8
Σταμάτης Θωμάς του Χρήστου
11

9
Σταμάτης Χρήστος του Θωμά
6

10
Τσιρπανλής Σωτήριος του Νικολάου
22

κατά συνέπεια εξελέγησαν τακτικοί αντιπρόσωποι οι κάτωθι :


Α/Α
Ονοματεπώνυμο - Πατρός
Ψήφοι
1
Γίδαρης Κωνσταντίνος του Χρήστου
59

2
Πανάγος Βασίλειος του Ιωάννη
28

3
Σακαλής Γεώργιος του Ιωάννη
24

4
Σιανόλας Ιωάννης του Κωνσταντίνου
24

5
Τσιρπανλής Σωτήριος του Νικολάου
22

6
Γιάννου Λεωνίδας του Γεωργίου
21

7
Πανάγος Κωνσταντίνος του Αθανασίου
21

8
Γκαντίδης Απόστολος του Ιωάννη
13

και αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι οι :


Α/Α
Ονοματεπώνυμο - Πατρός
Ψήφοι
1
Σταμάτης Θωμάς του Χρήστου
11

2
Σταμάτης Χρήστος του Θωμά
6

οι οποίοι και δήλωσαν ότι αποδέχονται την εκλογή τους.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακόλουθα :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 Αλματζής Χρήστος,
Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ

  Παπαδόπουλος Γεώργιος,

Ο α΄ ΨΗΦΟΛΕΚΤΗΣ

.  Ζυγώνης Γεώργιος

Ο β΄ ΨΗΦΟΛΕΚΤΗΣ

 Σακαλής Θωμάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου