Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016

Πρόσκληση Γεν. Συνέλευσης για εκλογή Δ.Σ.
                                                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΗΣ
ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
(Τ.Ο.Ε.Β.) ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση  : Ζαφειράκη 41
                               Τ.Κ. 592  00   ΝΑΟΥΣΑ
Πληροφορίες      : Μπλιάτκας  Θωμάς                     Τηλέφωνο - Fax  : 2332022980 - 2332029578


ΘΕΜΑ : « Πρόσκληση για Γενική Συνέλευση»
ΣΧΕΤ. :     

     ΠΡΟΣ :
Νάουσα, 24 Νοεμβρίου 2016

                Αριθ. Πρωτ.   :  829
                Αριθ. Δ/σης   :  309 - 310

κ. κ.  67 αντιπροσώπους
Αγροκτήματος Ναούσης
592 00 ΝΑΟΥΣΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Τ.Ο.Ε.Β.
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 195
Τ.Κ.  503 34   ΝΑΟΥΣΑ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων

Έχοντας υπόψη :
            Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5, του άρθρου 16 και 18 του καταστατικού του Οργανισμού μας και τα αποτελέσματα των Τοπικών Συνελεύσεων που έγιναν,
καλούμε
Σε τακτική Γενική Συνέλευση όλους τους Αντιπροσώπους του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Ναούσης την 16η του μηνός Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6.30 μ.μ. στην αίθουσα του Οργανισμού, με μοναδικό θέμα :
ü  Εκλογή 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου.
Όσοι αντιπρόσωποι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στο Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πρέπει να υποβάλλουν αυτοπροσώπως στον Οργανισμό (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) έγγραφη αίτηση (Δήλωση) υποψηφιότητας με τα στοιχεία της Αστυνομικής Ταυτότητάς τους. Οι Δηλώσεις υποψηφιότητας πρέπει οπωσδήποτε να υποβληθούν το αργότερο (8) οκτώ ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, μετά την λήξη της προθεσμίας αυτής οι παραπάνω δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα και ώρα της επομένης εβδομάδας στον ίδιο τόπο, χωρίς άλλη πρόσκληση, λογιζόμενη σε απαρτία παρόντων οσονδήποτε μελών.
                                                                     Ο ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ


                                                                                                   Παπαστόϊκας Ιωάννης      .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου