Σάββατο, 2 Μαρτίου 2013

Εν όψει σχεδιασμού καταργήσεων – συγχωνεύσεων Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων

Τ.Ο.Ε.Β ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Προς : Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κο Βολουδάκη Μανούσο

Θέμα : Εν όψει σχεδιασμού καταργήσεων – συγχωνεύσεων Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων

Η σύσταση των Τ.Ο.Ε.Β, δημιουργήθηκε με Απόφαση του εκάστοτε Υπουργού Γεωργίας, με εγκεκριμένους Εσωτερικούς Κανονισμούς και Καταστατικό για κάθε Οργανισμό, διοικούμενοι από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση εκλεκτόρων με θητεία. Παρέχουν αποκλειστικά νερό άρδευσης σε παραγωγούς γεωργικών εκτάσεων και η χρέωση των χρηστών νερού γίνεται με βάση την κατανάλωση που διαπιστώνεται από τις ενδείξεις των υδρομέτρων κάθε αγροτεμαχίου αφού η τιμή του κυβικού αποφασίζεται ετησίως από την Γενική Συνέλευση όπου απαρτίζεται από τους ίδιους τους παραγωγούς-μέλη των Οργανισμών. Όλα τα λειτουργικά έξοδα των Τ.Ο.Ε.Β (συντήρηση δικτύων, λειτουργία αντλιοστασίων, γραφείων κ.λ.π) με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό, καλύπτονται από εισφορές των μελών του, χωρίς οι δαπάνες αυτές να βαρύνουν τον ετήσιο προϋπολογισμό του κράτους. Η μακρόχρονη λειτουργία τους είναι επωφελής και αυτοδύναμη, στηριζόμενη στην αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και δίκαιη διαχείριση και με αυτό τον μοναδικό τρόπο οι χρήστες έχουν την ικανοποίηση της αυτοδιοίκησης και αυτοδιαχείρισης για την καλύτερη αξιοποίηση των έργων. Το νερό ως πολύτιμο αγαθό, θα έπρεπε να απολαμβάνετε από όλους και όχι επί την μορφή εμπορικού προϊόντος και πόσον μάλλον για τους αγρότες που βρίσκονται σε δυσοίωνη θέση με τα αγροτικά προϊόντα να διατίθενται σε εξευτελιστικές τιμές. Δεν αναμένεται άλλοι φορείς να παράσχουν καλύτερες υπηρεσίες και φθηνότερο νερό αρκεί να αναλογιστούμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως π.χ. στην Γερμανία, που η διαχείριση του νερού στο Βερολίνο ιδιωτικοποιήθηκε μερικώς (κατά ποσοστό 49,9%) και είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθούν οι τιμές του νερού (κατά 30%το 2004), να χαθούν 2.500 θέσεις εργασίας και να μειωθεί η ποιότητα του νερού και οι παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η αποδυνάμωση των αγροτών από αρμοδιότητες, στερεί την τοπική ανάπτυξη από ένα πολύτιμο εργαλείο, όταν το είδος των προβλημάτων απαιτεί κατ εξοχήν λαϊκή συμμετοχή και κοινωνική αποδοχή για τη επίλυση τους. ΑΝΑΠΤΥΞΗ δεν είναι μόνο η βελτιστοποίηση των οικονομικών μεγεθών. Δεν αναφέρεται μόνο στα μέσα παραγωγής, δεν έχει μόνο ποσοτικό περιεχόμενο. Έχει κυρίως ποιοτικό περιεχόμενο. Είναι ανάπτυξη που έχει δημιουργό, αποδέκτη και κριτή τον άνθρωπο. Γι αυτό και σχεδιάζεται με διαδικασίες λαϊκής συμμετοχής (ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΩΝ Τ.Ο.Ε.Β) και υλοποιείται κάτω από συνεχή κοινωνικό έλεγχο.

Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ

  1. Αμετάκλητη είναι η θέση μας, ως προς την διαχείριση των Τ.Ο.Ε.Β, να παραμείνουν στο υπάρχον καθεστώς δηλ. στους αγρότες οι οποίοι απαρτίζουν την Γενική Συνέλευση αποφασίζοντας και καθορίζοντας την τιμή του κυβικού και των εισφορών ,επιτυγχάνοντας έτσι το πολύτιμο αυτό αγαθό να διατίθεται κατά 60% φθηνότερο ως εργαλείο χρήσιμο και ωφέλιμο σε σχέση με άλλους φορείς.

Με την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για την διαχείριση των υδάτινων πόρων (01-05-2013) θα καταθέσουμε και λεπτομερώς τις προτάσεις των Τ.Ο.Ε.Β Νομού Χανίων.

  1. Η επικείμενη από 01/07/2013 απελευθέρωση της τιμής του ρεύματος (εφαρμογή οδηγίας Ε.Ε. – κατάργηση αγροτικού τιμολογίου ρεύματος) μας βρίσκει κάθετα αντίθετους, διότι θα επιφέρει αύξηση κατά 150% του αγροτικού τιμολογίου, με συνέπεια την αύξηση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων. Ζητούμε να παραμείνει το Τ33 τιμολόγιο στους Τ.Ο.Ε.Β, και να ισχύσει ΕΠΙΠΛΕΟΝ και για τους Τ.Ο.Ε.Β το νυχτερινό τιμολόγιο.
  2. Να δημιουργηθεί, ένας φορέας σε επίπεδο περιφέρειας, και μια Διεύθυνση (όπως πρώην Δ.Ε.Β) που θα καλύπτει όλη την περιφερειακή ενότητα π.χ. με γεωλόγο, γεωπόνο, τεχνογνωσία και Διοικητική εποπτεία, διότι οι Δήμοι που έχουν αναλάβει την εποπτεία , αδυνατούν μέχρι σήμερα να αντεπεξέλθουν.

Χανιά 19/02/2013

Οι υπογεγραμμένοι Πρόεδροι των Τ.Ο.Ε.Β. Νομού Χανίων

1. Τ.Ο.Ε.Β Αγίας-Μαρίνας- Πλατανιά. Φιωτάκης Ιωάννης

2. Τ.Ο.Ε.Β Βαρυπέτρου. Γιαννικάκης Παύλος

3. Τ.Ο.Ε.Β Αλικιανού. Φωτεινάκης Θεόδωρος

4. Τ.Ο.Ε.Β Αγιάς –Κολυμβαρίου. Παπαδάκης Ελευθέριος

5. Τ.Ο.Ε.Β Βατολάκου. Μαρινάκης Νικόλαος

6. Τ.Ο.Ε.Β Κουφού. Βίγλης Νεκτάριος

7. Τ.Ο.Ε.Β Μεσκλών. Νικηφοράκης Γεώργιος

8. Τ.Ο.Ε.Β Φουρνέ. Μανουσάκης Αντώνιος

9. Τ.Ο.Ε.Β Κουντούρας. Μανουσάκης Αγγελής

10. Τ.Ο.Ε.Β Κόλπου Κισάμου. Ξανθουδάκης Γιάννης

11. Τ.Ο.Ε.Β Χρυσοσκαλίτισσας. Σπερελάκης Ιάκωβος

12. Τ.Ο.Ε.Β Κουρνά- Γεωργιούπολης Τσιλεδάκης Παύλος

13. Τ.Ο.Ε.Β Δυτικού Αποκόρωνα. Σπανουδάκης Ιωάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου