Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013

Καταγραφή Ραντιστικών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &                               Αλεξάνδρεια 23-04-2013

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                                 Αρ. πρωτ: 13776

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗΣ & ΕΞΗΛ/ΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Ημαθίας, ανακοινώνεται ότι, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4036/27-01-2012 (ΦΕΚ 8/τ Α’/27-01-2012), προκειμένου να καταρτισθεί το Μητρώο Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων, ( ΡΑΝΤΙΣΤΙΚΩΝ ), όσοι χρησιμοποιούν γεωργικά φάρμακα, κατά την επαγγελματική τους δραστηριότητα, υποχρεούνται, μέχρι 20 Μαΐου 2013, να καταθέσουν συμπληρωμένο το έντυπο, Απογραφικό Δελτίο Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων, στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ημαθίας, Γραφείο Εκμηχάνισης & Εξηλεκτρισμού Γεωργίας, Ελ. Βενιζέλου 2, 59300 Αλεξάνδρεια.( πρώην Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων).

Οι ενδιαφερόμενοι, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αρμοδιότητας της ΠΕ Ημαθίας, για την παραλαβή του εντύπου (Απογραφικού Δελτίου), μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία μας, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή στην Ηλεκτρονική Δ/νση του Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. imathia.pkm.gov.gr

Μ.Ε.Α

Ο

Προϊστάμενος

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΠΚΑΣ

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΡΑΝΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΠΑΤΉΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου