Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

Παράταση για τις άδειες χρήσης νερού

WWW.agrotypos.gr

Παράταση μέχρι τις 14/1 του 2014 για τις άδειες χρήσης νερού και αλλαγή διαδικασίας με σχεδόν μηδενικό κόστος για τους δικαιούχους προωθεί το ΥΠΕΚΑ

Δημοσίευση (23/4/2013 13:17)

Παράταση έως την 14 Ιανουαρίου του 2014 για την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΑγροΤύπου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας σε αρκετές Περιφέρειες της χώρας ακόμα και μετά την παράταση που έχει δοθεί μέχρι την 15η Μαΐου οι αγρότες φαίνεται να μην ανταποκρίθηκαν επαρκώς, γεγονός που οδηγεί το ΥΠΕΚΑ σε νέα παράταση αλλά και απλοποίηση της διαδικασίας για τους δικαιούχους χρήστες ύδατος. Μετά από το έντονο ενδιαφέρον που μας εκφράζουν καθημερινά δεκάδες αναγνώστες μας, ο ΑγρτοΤύπος υπέβαλε στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ ερώτημα σχετικά με το τι πρόκειται να γίνει με τις άδειες για τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού. Αναλυτικά η απάντηση που λάβαμε έχει ως εξής:

«Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προωθεί τροποποίηση της ΚΥΑ 150559/10-6-2011 «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί από πολλούς δικαιούχους και τις καθ΄ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσεων ύδατος.

Πιο συγκεκριμένα προωθείται παράταση της διαδικασίας αδειοδότησης μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2014, με στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας για τους δικαιούχους χρήστες ύδατος.

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων χρησιμοποιώντας ως επιχειρησιακό εργαλείο τα αποτελέσματα του έργου με τίτλο «Συστηματική απογραφή υδρογεωτρήσεων, κάθε χρήσης, στα υπόγεια υδατικά συστήματα της χώρας και δημιουργία Εθνικού Μητρώου Υδρογεωτρήσεων», το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει, αναμένεται να διαμορφώσει μια νέα διαδικασία εντός του έτους με σχεδόν μηδενικό κόστος για τους δικαιούχους – χρήστες, αλλά και με μηδενικό διοικητικό κόστος για τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού έχει συσταθεί εσωτερικά στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Ομάδα Εργασίας που μελετά τα προβλήματα εφαρμογής μέσω της αλληλογραφίας που έχει αναπτυχθεί με τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Η ανωτέρω ομάδα εργασίας υπό τον συντονισμό του Ειδικού Γραμματέα, προγραμματίζει Τεχνική Συνάντηση Εργασίας με τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας για την προσέγγιση των προβλημάτων που έχουν διαπιστωθεί και την άμεση επίλυσή τους μέσω της αναμόρφωσης του περιεχομένου της ΚΥΑ 150559/2011».

Χρήστος Διαμαντόπουλος
xdiam@agrotypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου